Značaj umrežavanja – ženska udruženja kao primeri dobre prakse

znacaj umrezavanja - zenska udruzenja kao primer dobre prakseUmrežavanje je u savremenom poslovnom svetu postalo imperativ. Pojedinci i preduzetnici se umrežavaju u različita udruženja, zadruge i franšize, dok se kompanije okreću klasterskoj formi udruživanja. Udruživanje, odnosno umrežavanje omogućava lakši nastup na tržištu, bolji pristup klijentima i resursima, lakši način za dobijanje sredstava na različitim projektima i doprinosi jačanju konkurentnosti.

Udruživanje i umrežavanje se pokazalo veoma značajnim kada je u pitanju žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena. Navešćemo nekoliko organizacija koje mogu poslužiti kao primer dobre prakse kada je jačanje ženskog preduzetništva u pitanju.

Samo na teritoriji Vojvodine postoji oko 180 udruženja seoskih žena i oko 400 ženskih udruženja. One se bave starim zanatima, poljoprivredom, izradom suvenira i organske hrane, nastupaju na sajmovima i zajednički rade na osnaživanju ženskog preduzetništva i omogućavanju finansijskog osamostaljivanja žena.  Izdvajamo neke od uspešnih primera:

Udruženje žena „Kovačica“  okuplja žene koje se bave tradicionalnim ručnim radovima, očuvanjem tradicije i organizovanjem humanitarnih akcija… Udruženje žena „Sremica“ bavi se izradom tradicionalnih predmeta, tradicionalnih vojvođanskih jela i članice svoje rukotvorine prodaju na sajmovima i turističkim manifestacijama koji se organizuju širom Vojvodine… Udruženje „Iz Kruga Vojvodina“ bavi se pružanjem pomoći i podrške osobama sa invaliditetom. Imaju i SOS telefon za žrtve nasilja, kao i telefon za pružanje besplatne pravne pomoći osobama sa invaliditetom… „Zrenjaninski edukativni centar“ je još jedna ženska organizacija koja se bavi edukacijom žena, zaštitom i promocijom ženskih, naročito ekonomskih prava i unapređenjem socijalnog položaja žena. Primer dobre prakse udruživanja je i „Aktiv žena MZ Bašid“, čije članice se bave prikupljanjem humanitarne pomoći, organizacijom manifestacija, izradom i prodajom ručnih radova.

Navedeni primeri pokazuju da slogan „zajedno smo jači“ nije tek obična fraza, već ćinjenica potvrđena u praksi. Možda bi upravo zbog toga trebalo da razmislite da vaš prvi sledeći korak, nakon pokretanja malog biznisa, možda treba da bude uključivanje u neku zajednicu ili udruženje koji će vam pomoći da lakše ostvarite svoje ciljeve.

Piše: Danijela Pejatović