Karijerno osnaživanje

Trening “Karijernog osnaživanja” održan je u saradnji sa Agencijom HR ROAD u Sigurnoj kući Sombor tokom jula meseca 2015.godine. Cilj treninga je bio podizanje nivoa samopouzdanja i motivisanje žena za aktivno traženje posla.

Tokom dva dana radionice učesnice su aktivno participirale u svim praktičnim vežbama i diskusijama, a sa treninga su ponele kompletno sređene radne biografije, kao i motivaciona i propratna pisma za neke od pozicija na koje planiraju da konkurišu za posao.

Jedna od tema treninga bila je i kako se ponašati na razgovoru za posao, a najzanimljiviji segmenat ovog dela radionice bila je simulacija intervjua za posao.

Radionicu „Karijernog osnaživanja“ vodio je Uglješa Atanacković sertifikovani konsultant Nacionalne agencije za regionalni razvoj, kao i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Učesnice dvodnevne obuke su  sve segmente treninga ocenile visokim ocenama, a kao najpozitivniji aspekt su istakle da je sve stečeno znanje na radionici i praktčno provereno, te primenjljivo u stvarnim životnim okolnostima.