Organska proizvodnja

Teorijski i praktični treninzi iz organske proizvodnje namenjeni ženama koje učestvuju u programu ekonomskog osnaživanja realizovani su od novembra 2014.godine u prostoru Poljoprivredne stručne službe Sombor i plastenicima koji se nalaze u okviru Sigurne kuće Sombor.

Teorijska predavanja o organskoj proizvodnji pored Prof emeritus dr Branke  Lazić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu držali su i Olivera Sekulić dipl. inž. Poljoprivrede i

Gordana Forgić, dipl. inž. Poljoprivrede iz Poljoprivredne stručne službe Sombor, Jelena Savić, master ekolog i master inženjerskog menadžmenta u biotehnologiji, „Gea Plant“ iz Novog Sada i Andrea Vučinić, dipl. inž. Poljoprivrede iz Zelene mreže Vojvodine.

Tokom 2015. godine u više navrata su  održani i praktični treninzi  iz organske proizvodnje, koji je, ženama koje učestvuju u programu ekonomskog osnaživanja, držala prof. dr Branka Lazić. Trening se odvijao u plastenicima „Dobre bašte“, koji će i ubuduće predstavljati trening centar organske proizvodnje u okviru nove usluge somborske sigurne kuće. Prvi praktičan trening održan je tokom marta za vreme prve sadnje u plastenicima socijalnog preduzeća „Dobra bašta“.  U sadnji su pomagali volonteri – zaposleni CSR-a, Fonda B92, Pokrajinske poljoprivredne stručne službe, novosadske firme GEA plant, konsultantkinja Aleksandra Vladisavljević iz BIZZ d.o.o iz Beograda, kao i Milana Kostić i Saša Kostić iz MKM Zelenila iz Novog Sada, koji su donirali dizajn otvorene bašte i pomogli da se zasadi nekoliko stotina sadnica.