Sadržaj propratnog pisma

SONY DSCU prvom pasusu navodite poziciju za koju konkurišete, kao i izvor preko koga ste došli do informacija o konkursu. U slučaju da se prijavljujete za više radnih mesta kod istog poslodavca, na ovom mestu ćete ih sve navesti.

Drugi pasus treba da prikaže pregled Vaših znanja i kvalifikacija koja su relevantna za poziciju na koju konkurišete. Za razliku od radne biografije gde ste samo taksativno naveli Vaše kvalifikacije i znanja, u ovom delu dajete njihov širi opis. Ovde je od posebnog značaja uočiti koja su od Vaših kvalifikacija i znanja u vezi sa oglašenom pozicijom i na njih staviti poseban akcenat. U ovom pasusu navodite i sva Vaša radna iskustva (hronološki) sa opisom pozicije i odgovornosti. Uloga ovog dela propratnog pisma jeste da poslodavcu prikažete sebe kao pravu osobu za poziciju za koju konkurišete, da ste spremni da preuzmete inicijativu i odgovornost.

Treći pasus treba da dâ odgovor na pitanje zašto želite navedeni posao. Potrebno je da naglasite Vašu jaku motivaciju za rad na navedenoj poziciji, koristi koje bi imali od tog rada, kao i koristi koje bi kompanija dobila angažujući Vas. Ovim treba da istaknete Vaš poseban interes za datu poziciju ili poslodavca. Iz tog razloga nećete jedno isto propratno pismo  priložiti za svaki poslovni oglas na koji konkurišete.

U poslednjem pasusu je potrebno da istaknete Vašu želju da u direktnom razgovoru sa potencijalnim poslodavcem detaljnije obrazložite navode iz radne biografije i propratnog pisma.

Na kraju propratnog pisma ćete navesti koje dokumente prilažete uz propratno pismo, poput radne biografije, kopije diploma i sl. Propratno pismo ćete završiti navođenjem mesta i datuma pisanja ovog dokumenta.

Piše: Uglješa Atanacković, vlasnik agencije za ljudske resurse HR Road