Udruženje “Udahni život”  registrovano je  2010.godine  sa misijom afirmacije ženskog stvaralaštva , ekonomskog osnaživanja žena i pomoći marginalizovanim grupama kroz obrazovanje i integraciju u društvo. U udruženju aktivno radi 8 žena, a po projektima se aktiviraju i druge članice, u skladu sa potrebama i sklonošću ka određenoj temi. Udruženje je tokom 5 godina rada sporovelo niz značajnih projekata, među kojima su; “Gerontodomaćice”, “Moje sigurno mesto” i “Vojvođanska kuća”.