Centar za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici je jedan među deset prvoosnovanih Centara na teritoriji Republike Srbije. Osnovan je Odlukom skupštine opštine 2. oktobra 1961. godine, a počeo je sa radom 1. januara 1962. godine. Od tada pa do danas je razvijao različite programe podrške korisnicima i obezbeđivao prava, kako iz delokruga javnih ovalašćenja tako i prava koja su finansirana iz budžeta lokalne samouprave.