Centar za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba građana u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Centar za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici je jedan među deset prvoosnovanih Centara na teritoriji Republike Srbije. Osnovan je Odlukom skupštine opštine 2. oktobra 1961. godine, a počeo je sa radom 1. januara 1962. godine. Od tada pa do danas je razvijao različite programe podrške korisnicima i obezbeđivao prava, kako iz delokruga javnih ovalašćenja tako i prava koja su finansirana iz budžeta lokalne samouprave.

88 Rooms koncept je vizija gostoprimstva i rezultat nadahnutog rada mladog i kreativnog tima inspirisanog nesputanim beogradskim duhom. Vođeni individualnošću, obraćaju se svima koji umesto hladnog luksuza radije biraju topao, prijateljski ambijent, a umesto stroge uniformnosti nenametljivi profesionalizam.

88 koncept baziran je na osnovama modernog hotelijerstva, a vođen know- how principima priznate i višestruko nagrađivane kompanije MK Mountain Resort, jedne od vodećih u hotelijerskoj branši u regionu.
Kontakt: e-mail: info@88rooms.com;  telefon:  011 4119088; www.88rooms.com
   

Udruženje “Udahni život”  registrovano je  2010.godine  sa misijom afirmacije ženskog stvaralaštva , ekonomskog osnaživanja žena i pomoći marginalizovanim grupama kroz obrazovanje i integraciju u društvo. U udruženju aktivno radi 8 žena, a po projektima se aktiviraju i druge članice, u skladu sa potrebama i sklonošću ka određenoj temi. Udruženje je tokom 5 godina rada sporovelo niz značajnih projekata, među kojima su; “Gerontodomaćice”, “Moje sigurno mesto” i “Vojvođanska kuća”.

Udruženje građana Somborska inicijativa se osnovala radi ostvarivanja ciljeva u oblasti dece i omladine, ljudskih i građanskih prava, afirmacija i edukacija žena, ravnopravnost polova, ranjivih i društvenih grupa, socijalne zaštite, kulture i zaštite životne sredine.

Najznačajniji projekati organizacije su: "Srce pokaži rodno se osnaži" finansiran od strane PS za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova; " Moje pravo da se uključim" finasiran od PS za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; "Čuvaj, štedi, više vredi" finansiran od PS za energetiku i mineralne sirovine i dr.

Agencija ROAD HR je počela sa radom 2011. godine kao agencija koja je fokusirana na rezultate i promene koje klijenti ostvaruju dugoročno, vodeći računa o korporativnom i individualnom razvoju. Cilj im je da kroz treninge, edukacije, coaching i savetovanje stvore podsticajno organizaciono okruženje u kojem se svaki pojedinac razvija i ostvaruje puni potencijal. Posebnu pažnju u svom radu posvećuju saradnji sa malim i srednjim preduzećima, koje rade na razvoju funkcije ljudskih resursa.

Poljoprivredna stručna služba Sombor (PSS Sombor) je osnovana još davne 1956 godine pod imenom Agroinstitut. Ime je promenjeno jula 2009 godine, a služba pokriva područje opština  Sombor, Apatin i Odžaci.  PSS Sombor raspolaže sa oglednim poljem površine 98 ha, na tri lokaliteta (Sombor-Toplana, Sombor-Bilić i Gakovo) na kojima se izvode ogledi, kao što su sortni ogledi, agrotehnički ogledi, ogledi iz zaštite bilja sa fungicidima, insekticidima i herbicidima, zatim makroogledi i demonstracioni ogledi, te kolekcije ratarskih i povrtarskih vrsta.

Bio Idea sapuni svoj udeo u razvoju socijalnog poduzetništva ostvaruje realizovanjem radioničkih obuka za proizvodnju ručno rađenih sapuna. Radionice su zamišljene kao slobodan (besplatan) transfer znanja i veština ljudima koji pripadaju marginizovanim grupama usled godina starosti, pola ili nedostatka iskustva. Cilj obuka je stvaranje mreže malih radionica za izradu bio sapuna, sa ujednačenim tehnološkim procesima koji daju visoko kvalitetan proizvod koji omogućava konkurentnost na tržištu i opstanak. Udruživanje radi održanja mreže zasniva  se na zadružnom odnosu ili na principima besplatne franšize.

iSerbia je omladinsko udruženje građana nastalo sa ciljem podsticanja preduzetništva i aktivizma mladih. Od 2011. godine iSerbia je uspešno sprovela projekte „Srbija na vezi“, „Rangiranje fakulteta“, „Moj prvi sajt“, „Moja prva aplikacija“, „Moj prvi biznis“ i „Program jezičke razmene“, pokrenula je iAkademiju i portal iSerbia.rs, koji broji na stotine članova redakcije. Portal iSerbia.rs je 2013. godine proglašen od strane PC Pressa za top 50 sajtova, a 2015. ušao je u polufinale European Youth Award. iSerbia poznata je po akcijama, događajima i projektima koji za cilj imaju da pruže podršku mladima na početku karijere, iz raznih sfera, kao i da im pruže neformalnu edukaciju relevantnu za početak njihove karijere.

EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, transakcijskim i savetodavnim uslugama, prisutan u više od 150 zemalja sveta i sa preko 210 hiljada zaposlenih.

Globalni potencijal  kompanije EY omogućava joj da klijentima obezbedi proveren kvalitet  profesionalnih usluga, a mladima izazovno radno okruženje. Kompanija EY veruje da se pravi lideri ne rađaju - već  grade i, upravo iz tog razloga, posebnu pažnju posvećuje profesionalnom usavršavanju mladih.