Nena Ušljebrka

Ono što bih posebno izdvojila kao najjači utisak na radionicama, jeste prijateljski odnos koji je uspostavljen izmedju predavača i nas. To nam je, u velikoj meri pomoglo da se opustimo, aktivno učestvujemo, pa i pitamo kada je to potrebno . Naučile smo da međusobno saradjujemo, otkrijemo svoje i tudje greške u poslovanju i prodaji, ali i način kako da te greške ispravimo. Sada znamo ko su nam ciljni kupci, koja je cena našeg proizvoda, šta su troškovi i kako  prodati.