Katarina Mandić

Veliko zadovoljstvo i korist je bilo prisustvo na svim radionicama do sada što nam je omogućio Fond B92. Kao preduzetnica sve svoje vreme usmeravam na organizovanje proizvodnje i svesna sam da mnogo toga u poslovnim veštinama u organizovanju celokupnog poslovanja mi manjka. Kroz ove poslovne radionice mnogo mi je jasnije šta sve obuhvataju određene oblasti u organizaciji biznisa i na koji način poslovne veštine mogu da razvijam kod sebe.