Ana Davidović

Radionice pružaju puno korisnih znanja za uspešno upravljanje poslom. Prilagodljive su i posvećuju podjednaku pažnju svim učesnicama. Osim što smo naučile mnogo korisnih stvari, imali smo priliku da iz različitih uglova preispitamo dosta toga već nučenog. Sve pohvale za odabir mentora i celokupnu organizaciju.