Odlazak u Agenciju za privredne registre

odlazak u aprNakon što stignete u APR, pitajte zaposlenog radnika/cu na info pultu kome treba da se obratite za podnošenje prijave za registraciju preduzetnika.

Zaposleni će Vas uputiti na određeni šalter, na kome dalje predajete svu dokumentaciju opisanu pod korakom.

Po podnošenju registracione prijave Vaš posao u APR-u je za sada završen. Rešenje o registraciji dete dobiti u roku od 5 dana, na način za koji ste se odlučili.

Po dobijanju obaveštenja da je Vaša registracija uspešno procesuirana, preopručujemo Vam da odete opet u APR i preuzmete rešenje o upisu u privredni registar privrednih subjekata. Zajedno sa ovim dokumentom dobijate i registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja.

Ovi podaci i dokumenta biće Vam potrebni za dalji proces osnivanja preduzeća.

Sada, spremi ste da obavite sledeći korak, izradu Vašeg ličnog preduzetničkog pečata.