Neophodna saradnja civilnog i javnog sektora u ekonomskom osnaživanju žena

SONY DSC

Glavne poruke drugog dana konferencije održane 26. februara u Kulturnom centru Rex, a pod nazivom “Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama” jeste da je neophodno uskladiti usluge i način funkcionisanja Centara za socijalni rad, sigurnih kuća i prihvatilišta sa potrebama korisnica, kao i da je stalni dijalog ii saradnja između civilnog i javnog sektora neophodna.

Na prvoj današnjoj sesiji predstavljeni su programi i planovi  Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, kao i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova .

Predstavnicima organizacija i socijalnih ustanova prvo se obratila samostalna savetnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Danijela Stojanović, koja je govorila o mogućnostima koje postoje kroz nacionalnu službu za zapošljavanje kada je reč o ekonomskom osnaživanju žena.  Specijalna savetnica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Branka Drašković prezentovala je deo strateškog i akcionog plana ovog tela usmerenog na ekonomsko osnaživanje, dok je Anita Beretić, pomoćnica za oblast ravnopravnosti polova Pokrajinske vlade predstavila brojne podsticajne programe u Vojvodini koji Vlada ove pokrajine sprovodi već više od 15 godina. Na kraju prve sesije, predstavnik Erste banke Vladimir Todorović učesnicima konferencije najavio je nove kreditne linije ove banke za male preduzetnike i preduzetnice, socijalna preduzeća i nevladine organizacije.

SONY DSC

Tokom dana održane su dve panel diskusije na kojima se razgovaralo najpre o mogućnostima i preprekama koje se nalaze pred ženama koje žele da postanu ekonomski nezavisne, a potom i o mogućnostima za repliciranje različitih modela ekonomskog osnaživanje žena testiranih i u okviru projekta „Onasnaživanje“, ali drugih projekata organizacija civilno društva.

Na prvoj panel diskusiji specijalna savetnica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost navela je da je u  strategiji samo delimično dotaknuto nasilje. „Nasilje je jedna složena strategija koja zahteva poseban okvir u odnosu na ekonomsko osnaživanje i socijalno preduzetništvo. U najavi je novi zakon koji treba da uskladi porodično i krivično zakonodavstvo“ – istakla je prof. dr Drašković.

Rukovoditeljka Sigurne kuće Pančevo Jasna Vujičić u drugoj panel diskusiji govorila je o ulozi sigurnih kuća u procesu ekonomskog osnaživanja.

„Žene koje su smeštene u sigurne kuće bore se za goli život, ako kažemo da smo uspeli da obučimo jednu ili pet žena za samostalno vođenje posla, to zvuči malo, ali ako govorimo o sudbinama tih žena, njihove dece i porodica, to je jako mnogo“, objasnila je ona.

Na konferenciji se takođe došlo i do zaključaka da se ekonomsko jačanje žena uglavnom inicira i sprovodi kroz delovanje nevladinog sektora i ženskih udruženja, kao i da država nema precizne podatke o broju žena koje su svakodnevno izložene različitim oblicima nasilja, a uzrok je između ostalog i nepoverenje u institucije, kao i nepostojanje jedinstvene baze podataka svih institucija koje bi trebalo da se bave ovim velikim društvenim problemom.

Direktorka Fonda B92 Marija Čečen rekla je da će sve preporuke proizašle iz panela održanih tokom oba dana konferencije biti upućene svim organizacijama i institucijama koje bi trebalo da se bave pitanjima ekonomskog osnaživanja žena.

Pored Fonda B92, koji je nosilac projekta “ONAsnaživanje”, partneri su Centar za socijalni rad Sombor i SMART Kolektiv.