Mreža Onasnaživanje

U okviru projekta  „ONAsnaživanje“ inicirano je uspostavljanje istoimene mreže koja bi okupljala ženske preduzetničke inicijative sa  namerom da svoje članice ohrabri za ekonomsku samostalnost pružajući im kontinuiranu edukaciju, profesionalno usavršavanje, promociju njihovih biznisa i proizvoda, a sve sa ciljem doprinosa smanjenju rizika od ekonomskog nasilja prema ženama, kao i u cilju promocije ženskog preduzetništva.

Iniciranje Mreže „ONAsnaživanje“ proizašlo je iz potrebe da se ekonomski osnaže žene iz osetljivih grupa, žene koje su preživele porodično ili partnersko nasilje, kao i sve žene – jer nam je svima lakše kada imamo podršku.

Mreža je trenutno u fazi osnivanja, ali ukoliko ste zainteresovane da nam se pridružite u borbi za  ekonomsku samostalnost žena i imate volju da zajedničkim resursima pomognemo jedne drugima u ostvarenju ekonomske nezavisnosti ili u učvršćivanju ekonomske samostalnosti, možete nam se javiti na imejl onasnazivanje@fondb92.org.

Mi ćemo blagovremeno odgovoriti na vaš upit i informisati vas o statusu u kome se formiranje Mreže “ONAsnaživanje” trenutno nalazi.

#umrežene #solidarne #snažneMreza-onasnazivanje