Mitrovačka Dobra Bašta

mitrovacka-dobra-basta-newPo uzoru na uspešan model ekonomskog osnaživanja koji se od 2015. sprovodi u Somboru, kroz socijlano preduzeće „Somborska dobra bašta“, sa istom idejom, 2018. godine osniva se Udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ u cilju da se pređašnja dobra praksa aplicira i kroz novo socijalno preduzeće u Sremskoj Mitrovici. „Mitrovačka dobra bašta“ fokusirana je na proizvodnju proizvoda od voća i povrća na tradicionalan način i bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera, bez aroma, aditiva i konzervansa. Džemovi, sokovi i kašice, prave se od pažljivo gajenog i biranog voća, u kućnim uslovima, od strane i pod kontrolom iskusnih domaćica.

Proizvodnja takođe ima širu društveno odgovornu misiju i tarapeutsku ulogu jer u proizvodnji učestvuju štićenice i bivše štićenice Sigurne kuće, žene iz lokalnih udruženja i pripadnice socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Na ovaj način žene imaju priliku da se ekonomski osnaže, udruže i međusobno pruže podršku jedne drugima za dalji rast, razvoj i osnaživanje.

Profit oba preduzeća trajno će se koristiti za ekonomsko jačanje žena kroz proces obrazovanja koji će im pomoći da osnažene novim znanjima i veštinama budu ekonomski nezavisne i konkurente na tržištu rada.

Osnivači Udruženja „Mitrovačka dobra bašta“ su „Fond B92“, udruženja „Dobro udruženje“ i „Somborska dobra bašta“.