Karijerno osnaživanje žena u Somboru

Vest 4U okviru projekta „ONAsnaživanje“ 24. i 25. jula u Somboru održane su radionice karijernog osnaživanja žena.

Cilj treninga je bio podizanje nivoa samopouzdanja i motivisanje žena za aktivno traženje posla. Tokom dva dana radionice učesnice su aktivno participirale u svim praktičnim vežbama i diskusijama, a sa treninga su ponele kompletno sređene biografije, kao i motivaciona i propratna pisma za neke od pozicija na koje planiraju da konkurišu za posao.

Jedna od tema treninga bila je i kako se ponašati na razgovoru za posao, a najzanimljiviji segmenat ovog dela radionice bila je simulacija intervjua za posao.

Učesnice treninga „Karijerno osnaživanje“ bile su ekonomski ugrožene žene iz Zapadne Bačke. One su na kraju dvodnevne radionice sve segmente treninga ocenile visokim ocenama, a kao najpozitivniji aspekt su istakle da je sve stečeno znanje na radionici i praktčno provereno, te primenjljivo u stvarnim životnim okolnostima.

Projektom „ONAsnaživanje“ pilotira se novi servis za ekonomsko osnaživanje žena u Sigurnoj kući Sombor. Nova usluga uključuje treninge/kurseve za trenutne i nekadašnje štićenice somborske sigurne kuće, ali i žene koje nisu u sistemu zaštite a identifikovane su kao potencijalne pripadnice ove ciljne grupe. Korisnice programa su i ekonomski ugrožene žene iz Zapadne Bačke, kojima se ovim programom kroz sveobuhvatan sistem edukacije daje prilka i pruža podrška u ostvarivanju ekonomske nezavisnosti.

Pored edukacije prilagođene potrebama žena, aktivnosti obuhvaju i umrežavanje sa akterima iz privatnog sektora koji su u mogućnosti i spremni da ulože resurse u ekonomsko osnaživanje žena.

Projekat u partnerstvu sprovode Centar za socijalni rad Sombor, Fond B92 i Smart kolektiv.