Kako povećati zadovoljstvo zaposlenih?

kako povecati zadovoljstvo zaposlenihSvi smo svesni važnosti zadovoljstva zaposlenih – zadovoljan zaposleni je posvećen poslu, veran, odgovoran, produktivan.

Osećajući se kao vredan član tima daje veliki doprinos uspešnom poslovanju celog preduzeća. Prvo veliko istraživanje zadovoljstva zaposlenih u Srbiji, u kojem je učestvovalo preko 6.000 zaposlenih, i dodela nagrade za Najboljeg poslodavca, koje je Infostudov sajt poslovi.infostud.com sproveo u saradnji sa Ekonomist Media Grupom, iskristalisalo je faktore na kojima preduzeća u Srbiji treba dodatno da rade kako bi stvorila timove sa kojima će lakše zajedno dolaziti do poslovnih uspeha. Pri tome, s obzirom da su se kompanije same prijavljivale za učešće u ovom istraživanju, radi se o kompanijama u kojima je odnos na relaciji poslodavac – zaposleni dobar, pa su i dobijeni rezultati o zadovoljstvu zaposlenih prilično visoki, ali evo ipak mogućih tačaka poboljšanja:

 1. Poboljšajte korporativnu komunikaciju

Jedan od najviše isticanih uzroka nezadovoljstva zaposlenih u Srbiji jeste način na koji se vodi komunikacija u preduzeću. Poslujemo u doba kada je vreme resurs koji najčešće nedostaje, a kada vremena nema prvo što trpi je briga o onim sitnim, naizgled usputnim stvarima, koje u stvari mnogo znače i određuju stav zaposlenih prema svom poslu i prema celojm preduzeću. Povećajte stepen transparentnosti i utičite pozitivno na organizacionu kulturu:

 • Pitajte zaposlene za mišljenje, neka steknu osećaj da imaju uticaja na odluke koje se donose

Ne dozvolite da vaši zaposleni budu samo čisti izvršioci usmereni samo na puko izvršavanje svog posla… Čak i ako je u nekim trenucima jednostavnije doneti samostalnu odluku i preneti je na niže nivoe kako bi se ona izvršila, pokušajte da pitate svoje zaposlene šta oni misle o problemu jer, ne samo da možete dobiti od njih dobar predlog, već ćete ih učiti da razmišljaju o svom poslu, mogućim poboljšanjima, gradićete ih i lično i profesionalno, ali znad svega, ukazaćete im pažnju i pokazati da se njihovo mišljenje ceni i da će se razmotriti, pa makar vi na kraju i odlučili drugačije (naravno, ako tako postupite, svakako im i objasnite razloge za to i zahvalite na predlogu).

 • Upoznajte ih sa poslovnim rezultatima preduzeća

Vaši zaposleni ne treba da budu samo zainteresovani za svoj lični učinak – važno je i da vide širu sliku – da njihov rad utiče i na poslovne rezultate preduzeća. Na vama je izbor da li ćete govoriti o tačnim ciframa ili relativnim odnosima – bitno je da ih informišete. Iskoristite priliku i da zajedno sa njima razmotrite mogućnosti poboljšanja ili da ih uputite u planove za budući period. Takođe, iskoristite priliku i da ih sve pohvalite i time ih dodatno motivišete kako biste zajedno u narednom periodu ostvarili još bolje rezultate.

 • Upoznajte ih sa problemima sa kojima se preduzeće suočava

Uspehe kompanije delite sa zaposlenima. A kako sa problemima? Svakako da za određene probleme koje preduzeće ima zna samo menadžment na kojem je i odgovornost za njihovo rešavanje, ali neke od problema sigurno da možete podeliti sa svojim zaposlenima. Time ćete im dati do znanja da ste tim “i u dobru i u zlu”, da je komunikacija iskrena i otvorena, a možete ostvariti i dodatne koristi jer ćete možda čuti i neki konstruktivan predlog za rešenje problema.

 • Prosledite informaciju o radu drugih sektora  

Radi bolje komunikacije i boljeg razumevanja među sektorima, ali i stvaranja osećaja zajedništva i rada za jedinstveni cilj, pronađite način da redovno informišete zaposlene o najvažnijim dešavanjima u drugim sektorima. U tu svrhu pronađite kanal koji je odgovarajući za vašu firmu i za koji znate da će biti efikasan – to može biti kratak izveštaj koji će šef svakog sektora napisati i poslati grupnim mejlom zaposlenima u drugim sektorima, izveštaje možete objavljivati na internim stranicama vaše kompanije ili ih kratko prezentovati na zajedničkim sastancima… Bitno je samo da do ljudi stigne informacija… jer prema sprovedenom istraživanju, čak 42% zaposlenih ispitanika nije zadovoljno time koliko su upoznati sa radom kolega iz drugih sektora.

 1. Obratite pažnju na radne uslove

Prema sprovedenom istraživanju, većina zaposlenih u Srbiji smatra da ima dobre radne uslove, a prvenstveno su zadovoljni uređenjem poslovih prostorija, u kojima se osećaju prijatno. Ako je to slučaj i u Vašoj kompaniji, nemate razloga za brigu. Ipak, zaposleni bi radne uslove ocenili još bolje kada bi se više pažnje posvetilo:

 • Poštovanju pauze za ručak 

“Nisam stigao/stigla da doručkujem/ručam” – neka to više ne izgovore vaši zaposleni. Ohrabrite ih da koriste pauzu za ručak, pogotovo kad primetite da se neki zaposleni previše unesu u posao i zbog toga prestanu da poštuju sopstvene potrebe. Vama su potrebni zadovoljni zaposleni, a potrebe za hranom, kao egzistencijalne potrebe, su osnovne na lestvici ljudskih potreba.

 • Prostoru za odmor unutar poslovne zgrade  

Ne zaboravite da je za produktivan rad bitan odmor. I da nije jedino važno koliko vaši zaposleni rade, već i kako rade – koliko efikasno troše svoje radno vreme. Da bi bili usmereni na posao i dali svoj maksimum, pružite im mesto gde mogu da se odmore kada im je to potrebno – to ne mora biti posebna prostorija – to može biti kuhinja koja će imati deo za odmor, ali u svakom slučaju obezbedite prigodne uslove za odmor.

 • Obezbeđenju većeg parking prostora  

Ako stignete do ove stavke, a sve prethodne ste ispunili, postigli ste mnogo u pogledu radnih uslova. Vaši zaposleni su, verujemo, vrlo zadovoljni uslovima koje ste im obezbedili.

 1. Organizacija posla i mogućnosti napredovanja

Od nivoa lične organizovanosti u velikoj meri zavisi i nivo stresa pod kojim ćemo biti. Slično, kvalitet radnog mesta u velikoj meri zavisi od nivoa organizacije koja postoji u preduzeću. U velikim sistemima postoji jasnija organizacija posla, ali to ne znači da sistem ne treba stvoriti i u manjim firmama.
U današnje vreme, nekako je logično da će jedan zaposleni imati mnogobrojna zaduženja koja će nekad i prevazilaziti opis radnog mesta, ali budite oprezni. Imajte u vidu da će nezadovoljstvo vaših zaposlenih narasti ukoliko, zbog nedovoljno dobro definisanih nadležnosti i  odgovornosti, dođu u situaciju da im se poslovi preklapaju.
Sa druge strane, bez obzira na to da li u vašoj kompaniji postoji striktna organizaciona struktura i razvijen sistem po kojem je tačno utvrđeno kada i kako je moguće napredovati, stavite im do znanja da mogućnosti za napredovanje postoje.

Procenite njihov rad, ocenite ih i predstavite im rezultate. Saznajte njihove ambicije i gde sebe vide u vašoj kompaniji. Objasnite šta je potrebno da tamo i stignu. Osim načina za napredovanje u okviru radne pozicije, upoznajte ih i sa načinima prelaska sa jednog radnog mesta na drugo. Neka vide svoju perspektivu u vašoj kompaniji.
Osim mogućnosti napredovanja, ne zaboravite da na zadovoljstvo zaposlenih značajno utiče i mogućnost usavršavanja. Zaposleni izuzetno cene poslodavca koji im obezbeđuje neophodne i kvalitetne obuke i na taj način im omogućava da se profesionalno usavršavaju, ali povećajte njihovo zadovoljstvo i idite korak dalje – omogućite im članstvo u strukovnim udruženjima, pogotovo ukoliko to ne predstavlja veliki trošak ili ako smatrate da će efekat nadmašiti inicijalni trošak.

 

 1. Međuljudski odnosi i lojalnost

Temelj svakog zdravog međuljudskog odnosa je svakako poverenje, što znači da je svakoj kompaniji koja želi da ima zdravu poslovnu klimu izuzetno važno poverenje na relaciji poslodavac-zaposleni. To je nešto što se neguje konstantno, svakodnevno i što u velikoj meri definiše dobrog poslodavca i kompaniju.

Zbog toga, od velike je važnosti stalno slanje poruke zaposlenima da su bitni za uspeh kompanije, jer to ne samo da će pozitivno uticati na odnos između menadžmenta i zaposlenih, već i između samih zaposlenih kroz prijatnu organizacionu klimu. Takođe, vodite računa o tome da, u svakom trenutku, prema svim zaposlenima primenjujete i poštujete iste standarde, da se prema svima ophodite na isti način. Vaši zaposleni će znati to da cene, a to će se pre svega manifestovati kroz njihovo dugoročno vezivanje za firmu.

Kada zaposleni govore o svom odnosu prema kompaniji u kojoj rade, sebe doživljavaju kao lojalne članove tima i osećaju da su svi u službi istog cilja. Ipak, kako bi se pospešio timski duh, kažu da bi se na nivou kompanija trebalo organizovati više “teambuilding” aktivnosti. Osmislite ih, prijaće timu, a prijaće i vama.

 

 1. Zadovoljstvo radnim mestom

Činioci koji opredeljuju stepen zadovoljstva radnim mestom su mnogobrojni. Ipak, danas se kao ključna i kao najviše isticana pominju dva:

 • Sigurnost radnog mesta

Sigurnost radnog mesta je nešto što se nikada do kraja ne može zagarantovati, ali je izuzetno važno da, ukoliko je kompanija u mogućnosti to da obezbedi svojim zaposlenima, da se postara da oni to i osete. A kada i dođe do potrebe za promenom broja zaposlenih, da kompanija upravlja tim promenama na način da se obazire na dobrobit zaposlenih i što većem broju zaposlenih obezbedi koliko-toliko sigurnu budućnost.

 • Balans između privatnog i poslovnog života

Ravnoteža između posla i privatnog života je možda najveći izazov sa kojim se zaposleni danas susreću. Sve oštrija konkurencija na tržištu i sve veći poriv za sticanjem profita dovode do toga da ljudi sve više vremena provode na poslu, a često se javlja potreba da i od kuće zaposleni urade ponešto ili bar budu dostupni… I sigurno je da privatni život trpi. Opasnost nastaje ako takva situacija predugo traje, jer može doći do sagorevanja zaposlenih… Mislite na vreme i pokušajte to da izbegnete. Pratite rad vaših zaposlenih i reagujte kada primetite da su na izmaku snaga, pokažite da brinete… Naravno u granicama u kojim to posao može da podnese.

Izvor: www.mojtim.com