Internet marketing

internet marketingU današnjem poslovanju dobra reklama u velikoj meri može doprineti razvoju biznisa i plasiranju željenog proizvoda.

Jedan od vidova marketinga je onlajn reklamiranje. Takva vrsta oglašavanja zove se internet marketing i definiše se kao skup strategija i tehnika koje koriste internet kao kanal poslovne komukinacije u cilju ostvarivanja marketinških planova.

Internet marketing ili e-marketing, kako se još naziva, je interaktivno oglašavanje kojim se direktno dolazi do potrošača. Osmišljen je kao plan internet nastupa gde se željena reklama plasira u više oblika. Neki od načina oglašavanja na internetu su baneribilteni, blogovi ili marketing putem elektronske pošte.

Baner predstavlja reklamu za proizvod ili uslugu koja se nalazi na stranici određenog veb sajta, dok su bilteni način da učesnicima formirane mejling liste pokažemo da mislimo na njih tako što ćemo ih na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou obavestiti o eventualnim novostima. Blogovi su osmišljeni kao lokacije sa tematski i hronološki poređanim kratkim tekstovima u vidu internet dnevnika koji je dostupan zainteresovanim čitaocima. Direktan način komunikacije sa klijentima je, pak, marketing putem elektronske pošte ili imejl marketing čija je prednost upravo u dopiranju do korisnika na direktan način, prilikom čega oni bivaju obavešteni o novim aktivnostima.

Postoji i mogućnost plaćenog i besplatnog postavljanja oglasa na internet. Plaćeno internet oglašavanje omogućava ciljanje željene publike, menjanje oglasa po potrebi i prilagođavaje istog dok se ne postigne željeni rezultat. Mogućnost plaćanja po kliku omogućava da se oglas naplaćuje samo ukoliko neko klikne na njega. Primeri plaćenog oglašavanja na internetu su Google AdWords, prilikom kojeg se oglas pojavljuje na Guglu biranjem određenih ključnih reči. Još jedan primer su oglasi na Fejsbuku koji predstavljaju kombinaciju banera i tekstualnog oglasa.

Besplatno internet oglašavanje, sa druge strane, podrazumeva onlajn reklamiranje na određenim servisima bez ikakve novčane nadoknade.

Prilikom internet oglašavanja bitno je napraviti marketingški plan. Određivanje ciljne grupe je od ključne važnosti za ovakvu vrstu reklamiranja. Sadržajem kojim se predstavljamo i korisnim informacijama treba na zanimljiv način doći do potencijalnih korisnika i time im pomoći da se opredele za ponuđenu uslugu ili proizvod koji nudimo. Ne treba zaboraviti ni ostavljanje ličnog pečata kao nečega što nas izdvaja iz gomile i po čemu će nas lako zapamtiti.

Piše: Natalija Krstić