Ekonomsko osnaživanje

Jačanje ekonomske sigurnosti i prava žena jedan je od osnovnih prioriteta, kako u Srbiji, tako i u svetu, dok je  ravnopravnost žena i muškaraca jedna od pet vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Evropska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne iskljucenosti ključni je strateški dokument EU kojim se utvrdjuju prioriteti i aktivnosti u cilju smanjenja siromaštva i socijalne iskljucenosti do 2020. godine.

Jedan od ključnih momenata u postizanju ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti je ekonomsko osnaživanje.  Prema definiciji na sajtu www.inkluzijakurs.info, “ekonomsko osnaživanje podrazumeva podizanje sposobnosti žena i muškaraca da učestvuju, doprinose i ostvaruju dobitke iz procesa rasta pod uslovima adekvatnog prepoznavanja njihovog doprinosa, dostojanstva i mogućnosti da pregovaraju o pravičnijoj distribuciji dobiti od rasta”. Kako su žene ranjivija kategorija i ekonomska ravnopravnost u Srbiji još uvek nije zastupljena, u ovom tekstu fokusiraćemo se na ekonomsko osnaživanje žena.

Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama da dođu do sigurnosti, pronađu posao, ili radom u kući obezbede sebi finansijska sredstva za život.  Ono se sprovodi kroz  različite programe, radionice, obuke, koji obezbeđuju socijalno ugroženim ženama da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada ili pokrenu sopstveni biznis. Ovaj tip osnaživanje se ogleda i kroz programe finansijske podrške i aktivnih mera zapošljavanja, kao i kroz udruživanje žena.

Projekat ONAsnaživanje, Fonda B92, usmeren je na ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje. Projekat je pokrenut u Sigurnoj kući u Somboru i podrazumeva niz kurseva i obuka za žene koje su preživele nasilje ili pripadaju nekoj od ugroženih kategorija stanovništva, kao i njihovo umrežavanje sa društveno odgovornim poslodavcima. Formirano je i socijalno preduzeće “Dobra bašta” koje će obezbediti trajnu održivost projekta.

Preporuke sa konferencije projekta „ONAsnaživanje“

08-03-2016
Fondacija „Fond B92“ na Međunarodni dan žena 8.marta 2016.godine uputila je nadležnim državnim institucijama   finalne preporuke sa konferencije „Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama“, koja je održana 25. i 26. februara u Kulturnom centru Reks u Beogradu, u okviru projekta „ONAsnaživanje. U formulisanju preporuka učestvovalo […] Saznaj više
/ekonomsko-osnazivanje/