Dobra bašta” predstavljena na “CSR Forumu”

Dobra basta na CRS sajmuSocijalno preduzeće “Dobra bašta” je zajedno sa Udruženjem žena “Udahni život”  iz Stanišića, učestvovala na ovogodišnjem sajmu društveno odgovornog poslovanja, održanom u Beogradu, 9. decembra 2015., u organizaciji SMart Kolektiva. Novi kontakti i stvorene prilike za buduća partnerstva doprineli su dobroj atmosferi na sajmu.

Pored “Dobre baste”, na Sajmu su učestvovala i druga socijalna preduzeća, poput Koba Yagi toys, Živimo Zajedno, Izlazak – Organizacija za borbu protiv narkomanije, Ženski centar Užice, Coworking Serbia, ADRA Srbija, Creative Mentorship/Kreativno mentorstvo, Asocijacija DUGA, Centar za integraciju mladih i dr. CSR Forum je, inače,  najveća konferencija o društveno odgovornom poslovanju u Srbiji.

Kako kaže Tatjana Vuković, menadžerka “Dobre baste”, na CSR forumu “Dobra bašta” je predstavljena kroz dve aktivnosti.  Prvi vid aktivnosti realizovan je putem izložbenih materijala koji ovoga puta nisu obuhvatili proizvode “Dobre baste”, nego štampani promotivni materijal.

“Drugi vid aktivnosti uključivao je poseban segment kroz brze sastanke (speed dating), na kojem sam imala priliku da u dva minuta zainteresujem predstavnike 13 internacionalnih i domaćih kompanija, među kojima su i Ikea, Hajat, Banka Intesa, Erste Banka i dr. za potencijalnu društveno odgovornu saradnju koja bi se realizovala kroz eventualno partnerstvo i obezbeđivanje adekvatne  finansijske i savetodavne stručne podrške u  daljem razvoju”, objasnila je Vuković.

Menadžerka “Dobre baste” smatra ovakve vidove promocije ključnim za promociju ovakvog modela poslovanja, jer svaki potencijalni partner je karika u daljem proširenju biznisa, što je direktna korist za “Dobru baštu” i njen dalji progres.

Kada su u pitanju dalji planovi za rast i razvoj “Dobre baste”, fokus je na obezbeđivanju održivosti socijalnog preduzeća kroz organizovanje što veće proizvodnje i prodaje, jer će kroz proširenje proizvodnih kapaciteta “Dobra bašta” postati pogodno tržište za potencijalne partnere. “Time bi naša poruka o humanoj proizvodnji zdravog organskog povrća, dobila na značaju i otvorila mogućnosti daljeg rasta”, zaključuje Vuković.