Da li je email na engleskom koji ste upravo poslali tačan?

WP_20150318_006Na email-ove tokom nedelje potrošite 28% radnog vremena. To je nekih 12 sati. U proseku, nekih dva i po sata dnevno. Pretpostavljam, da je broj sati veći, kada se dodaju email aktivnosti i posle radnog vremena.

Dakle, komunikacija danas je email. Vreme koje provedete komunicirajući, najpre zavisi od broja email-ova koje primite u toku dana. Međutim, vrlo često vam dosta vremena ode i na sastavljanje samog sadržaja email-a. A kada je prepiska još i na engleskom – nekad to zaista potraje!

Zašto?

Najpre, zbog vašeg osećaja nesigurnosti u pisanje na engleskom. Sumnjate u svoje poznavanje gramatike. Prečesto konsultujete Google Translate i čak i kada kliknete Send, niste sasvim sigurni da li je to što ste poslali u redu.

Da biste bili efikasniji u sastavljanju email-ova na engleskom, potrebno je da savladate par univerzalnih  izraza, steknete rutinu u pisanju i prestanete da sumnjate u svoje znanje.

Evo kako to možete postići.

Nakon uvodnog obraćanja (Dear Sir, Dear Ms Jones, Dear Peter …), skoro svaki email ćete započeti sa I’m writing… Glagol na ovom mestu uvek će biti u Present Continuous obliku. Kao varijaciju, možete upotrebiti, na primer, i glagol CONTACT, u istom obliku:  I’m contacting you

Prvu univerzalnu stvar smo savladali. Idemo dalje.

Nije isto kad pišete svom bliskom kolegi i novododeljenom šefu iz, recimo, Austrije. Ton obraćanja će biti drugačiji, a i tolerancija na greške raste sa pozicijom osobe sa kojom se dopisujete. Jesam li u pravu? Uvek kada se obraćate u formalnom tonu (dakle, svom inostranom šefu), gde god biste upotrebili CAN, zamenite ga sa COULD. Naročito kada zahtevate nešto: Could you send me those reports, please? Umesto HELP, bolje zvuči ASSISTANCE; DUE TO je formalnije od BECAUSE OF, kao što je HAVE manje formalno od POSSESS. Uvek je bolje reći PROVIDE umesto GIVE ili VERIFYumesto CHECK. Izbegavajte I think… i koristite bezlično It seems

Toliko o registru! A sada, ono u šta najviše sumnjate.

Vrlo često prepiskom ugovarate sastanke, potvrđujete dolaske ili vreme održavanja događaja. Tu na scenu stupaju predloške konstrukcije, koje se, verovali ili ne, ne menjaju. Predlog ON ćete uvek koristiti sa danima u nedelji (on Monday), AT uvek ide sa satima (at 8.00), dok sa mesecima i godinama koristite predlog IN (in January, in 2016).

Nije pravi email, ako nema attachment, zar ne? Zato, kada šaljete dokument, apsolutno uvek možete upotrebiti formalniju verziju Please, find attached… ili nešto opušteniju  I’m sending you a pdf file.

Nadam se da ste pročitali prethodni tekst o najčešćim greškama. Jedan od učestalih načina završavanja email-a je izraz LOOK FORWARD TO, koji se još češće upotrebljava u pogrešnom obliku.

Univerzalna fraza kojom možete zaključiti telo mejla je  I’m looking forward to… Ono što će uslediti posle može biti bilo koji glagol u -ING obliku (meeting, seeing, contacting, cooperating, …) ili fraze poput your reply, our meeting, your email.

I poslednja univerzalija, za sad…

Budite pozitivni! Čak i u email-ovima na engleskom. Reči koje upotrebljavate oslikavaju vaš stav prema životu i poslu. Uporedite reči: activity, mutual, productive, tool, useful sa impossible, busy, forget, failure, never. Primećujete li razliku?

I’m looking forward to writing a new text for you!

Sincerely Yours,
Marija

Piše: Marija Živanović, profesorka engleskog jezika

Izvor: www.bizlife.rs