Konferencija projekta „ONAsnaživanje“

Onasnazivanje ilustKonferencija pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama biće održana u četvrtak i petak, 25. i 26. februara od 10h u Kulturnom centru Rex u Beogradu (Jevrejska 16).

Konferencija je namenjena predstavnicima centara za socijalni rad, sigurnih kuća, ženskim udruženjima, organizacijama koje se bore protiv nasilja prema ženama, lokalnim i nacionalnim donosiocima odluka, kao i medijima.

Uvodnu reč i pozdravne govore održaće potpredsednica Vlade RS i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije prof. dr Zorana Mihajlović, zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji Stelijana Nedera i predsednik UO Fonda B92 Veran Matić.

Primarni cilj konferencije je predstavljanje modela ekonomskog jačanja žena, pilotiranog u okviru projekta ONAsnaživanje, kao i razmatranje mogućnosti za replikaciju modela i širenje njegove prakse na gradove širom Srbije.

Model projekta realizovan je pri Sigurnoj kući Sombor, a podrazumeva osnivanje socijalnog preduzeća čija je svrha obezbeđivanje usluge kontinuiranog obrazovanja žena. Uz pomoć edukacije, žene dobijaju priliku da uvećaju svoja znanja, unaprede sposobnosti i kapacitete za posao, te ostvare ekonomsku nezavisnost.

“ONAsnaživanje” sprovodi Fondacija „Fond B92“ u saradnji sa SMART Kolektivom i Centrom za socijalni rad Sombor.