Umrežavanje je put do većih mogućnosti i podizanja ličnih kapaciteta

Intervju: Ljiljana Gušić, predsednica udruženja “Udahni život” iz Stanišića

a7d0408d-e3a3-4b51-9846-6f176e59d98aŽensko udruženje “Udahni život” iz Stanišića je primer dobre prakse udruživanja i umrežavanja. Od osnivanja do danas, realizovalo je brojne projekte koji se odnose na poboljšanje položaja žena. Mediji i poznavaoci prilika nazivaju ga “malom oazom za žene iz Stanišića”. Sa Ljiljanom Gušić, predsednicom ovog udruženja razgovarali smo o ekonomskom osnaživanju, prednostima koje donosi članstvo u udruženju i značaju umrežavanja, kako na ličnom, tako in a kolektivnom nivou.

Kada, kako  i sa kojom idejom je nastao udruženje „Udahni život“?

 -Organizacija je osnovana 2008. a registrovana 2010.g. sa misijom afirmacije ženskog stvaralaštva , ekonomskog osnaživanja žena i pomoć marginalizovanim grupama kroz obrazovanje , zapošljavanje , podsticanje kreativnosti i integraciju u društvo .

Koliko članica broji vaše udruženje? Ko i na koji način može postati član udruženja?

-U udruženju aktivno radi 8 žena, a po projektima aktiviraju se i druge članice, u skladu sa potrebama i sklonošću ka temi, te je po nekim projektima aktivno i do 30 žena. Član udruženja može postati svaka osoba koja poštuje i spremna je da se bori za ciljeve udruženja, za prosperitet i poboljšanje uslova života u našem mestu i šire. Dovoljno je da nam se obrati, na bilo koji način.

Na koji način vaše udruženje pomaže osnaživanju svojih članica?

-Konkurišući i realizujući različite konkurse, organizujući obuke, edukacije, pribavljajući sredsva i opremu za razvoj ličnih i zajedničkih kapaciteta.

Šta su, prema Vašem mišljenju, prednosti umrežavanja?

-Više informacija, više resursa.

Učestvovali ste na projetu ONAsnaživanje. Na koji način su udruženje „Udahni život“ i njegove članice bili uključeni u projekat?

-Udruženje je lociralo žene iz sela i okruženja koje bi mogle učestvovati u realizaciji ovog projekta i dalo svoje resurse na raspolaganje (prostor i oprema). Neke od članica udruženja učestvovale su u treninzima i eukacijama u okviru projekta.

Šta je učešće na projektu ONAsnaživanje značilo Vama lično, vašem udruženju i njegovim članicama, kao pojedinkama?

 -Lično – nova znanja, ideje, kontakte. Udruženje je takođe ostvarilo nove kontakte, i reformisalo svoj rad i pravce rada – fokusirali smo se na ekonomsko osnaživanje žena i osnivanje socijalnog preduzeća. Članice su dobile nova znanja neophodna za pokretanje sopstvenog biznisa. Stekle su samopouzdanje (s obzirom da su to žene koje su bile žrtve porodičnog nasilja) i mogućnost da se ekonomski osamostale (jedna od korisncia projekta pokrenula je sopstveni biznis).

Na koji način nastaje i funkcioniše uspešno udruženje? Šta je ono što donosi održivost? Šta motiviše članice da se umrežavaju i delaju zajedno?

-Okupljanjem osoba koje imaju zajednčke ili slične ciljeve i energiju, osoba koje žele promenu u društvu i ličnom životu nastaje udruženje. Održivost donosi timski rad i udruživanje resursa, upornost i domaćinsko upravljanje. Motiv za umrežavanje je potreba za više informacija i više resursa, kao i povećanje ličnih kapaciteta, lične vidljivosti i mogućnosti.

Koliko je udruživanje važno za ekonomsko osnaživanje žena?

-Redak je pojedinac, a posebno žene na selu koje mogu samostalno da ostvare veće ciljeve, da imaju samostalno toliko kapciteta i resursa, te je umrežavanje u suštini neohodno.

Šta još možemo, kako na pojedinačnom nivou, tako i kao društvo, uraditi u cilju poboljšanja, kako ekonomskog tako i položaja žena uopšte?

 Pojedinac koji želi da poboljša ekonomski položaj žene mora da bude stalno aktivan i da prati zbivanja, da pokušava da u svojoj zajednici kontinuirano utiče na promenu svesti o rodnoj ravnopravnosti te da pruža prilike za edukacije ženama kojima je to potrebno.

Društvo mora da prati potrebe pojedinaca, žena, te da tome prilagođava i donosi zakone, i u skladu sa tim da pruža usluge.

Razgovarala Danijela Pejatović