U sigurnoj kući u Somboru zasađena „Dobra bašta”

Vest 1

Sombor, nedelja 22. mart 2015. – U nedelju su zasađene prve sadnice u “Dobroj bašti“ koja se nalazi u okviru sigrune kuće u Somboru. “Dobra bašta” je socijalno preduzeće u nastanku, čiji će se profit trajno koristiti za finansiranje nove usluge somborske sigurne kuće – ekonomskog osnaživanja žena.”

Tokom dana, održan je praktični trening iz organske proizvodnje, koji je, ženama koje učestvuju u programu ekonomskog osnaživanja, držala prof. dr Branka Lazić. Trening se odvijao u plastenicima „Dobre bašte“, koji će u buduće predstavljati i trening centar organske proizvodnje u okviru nove usluge somborske sigurne kuće.

Zajedno sa zaposlenima Centra za socijalni rad Sombor, na 200m2 plastenika zasađeno je 2.000 sadnica raznih sorti zelene salate i 15kg luka. Povrće je sađeno na tradicionalan način, u skladu sa principima organske proizvodnje, pri čemu se pazilo na kombinaciju biljaka koje prirodno štite jedna drugu. U pitanju je način sadnje koji omogućava da se izbegne korišćenje veštačkih sredstava.

U prednjem dvorištu zasađeno je ukrasno, lekovito i začinsko bilje, takođe po tradicionalnim, organskim principima, koje će oplemeniti prostor i pružiti osnove za hortiterapiju korisnicama sigurne kuće u Somboru.

U sadnji su pomagali volonteri – zaposleni CSR-a, Fonda B92, Pokrajinske poljoprivredne stručne službe, novosadske firme GEA plant, konsultantkinja Aleksandra Vladisavljević iz BIZZ d.o.o iz Beograda, kao i Milana Kostić i Saša Kostić iz MKM Zelenila iz Novog Sada, koji su donirali dizajn otvorene bašte i pomogli da se zasadi nekoliko stotina sadnica.

Pomenute aktivnosti predstavljaju deo projekta ONAsnaživanje (Safe House Economic Empowerment – SHE-Empowerment) koji je započeo u decembru 2013. Cilj ovog pilot projekta jeste da se uvede nova usluga ekonomskog osnaživanja u somborsku sigurnu kuću i da ona postane održiva. Projekat je rezultat partnerstva između Fonda B92, CSR Sombor i Smart kolektiva, a nadovezuje se na kontinuirane aktivnosti Fonda B92 na izgradnji sigurnih kuća.

Zahvaljujući novoj usluzi u okviru sigurne kuće, somborski CSR ce moći da učini trajnijom podršku koju trenutno pruža ženama koje su preživele nasilje, s obzirom da je planirano da socijalno preduzeće “Dobra bašta” iz svog profita ubuduće finansira aktivnosti ekonomskog osnaživanja. Ovaj inovativni model podržao je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i uključio ga je kao primer dobre prakse u Program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvoma nasilja u porodici i partnerskom nasilju, koji je usvojen u decembru 2014. godine.