Treninzi

U okviru projekta “ONAsnaživanje” održavaju se treninzi kojima se unapređuju znanja i veštine polaznica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, koje će voditi zapošljavanju i samozapošljavanju. Održani, i treninzi čije je održavanje tek planirano služe za unapređivanje tzv. mekih i specifičnih veština.

Meke veštine se još nazivaju i transferzalne, interpersonalne ili međuljudske veštine., a prvi put su definisane u knjizi Dejvida Golmana “Emocionalna inteligencija”, kao “sposobnost ovladavanja odnosima s drugima – društvena umeća”. U meke veštine spadaju verbalno izražavanje, sposobnost za timski rad, rešavanje konflikata, veštine pregovaranja, kreativno rešavanje problema, interpersonalne veštine, veštine upravljanja vremenom, veštine slušanja, veštine kooperacije i brojne druge veštine koje predstavljaju preduslov za uspeh, kako u pronalaženju posla, tako i u daljem napredovanju i razvoju karijere.

U okviru projekta “ONAsnaživanje”, održano je niz treninga posvećenim razvoju ovih veština. Usavršavanje je značajan korak u ekonomskom osnaživanju jer omogućava kako lični, tako i napredak biznisa i radnog okruženja. Savladavanjem veština kao što su veštine prodaje i prezentacije, polaznicama je omogućeno da steknu dodatne kompetencije i stručnost, primenjive kako prilikom zapošljavanja, tako i prilikom pokretanja i vođenja sopstvenog biznisa.

Specifične veštine, koje se još nazivaju i profesionalnim veštinama ili kompetencijama su neophodne za potrebe obavljanja nekog specifičnog posla. Podrazumevaju praktična i primanjiva znanja i odnose se na poslovne veštine neophodne kako za razumevanje radnih zadataka i radnog okruženja, tako i za vođenje sopstvenog biznisa i prilagođavanje promenama u poslovnom okruženju. Polaznicama treninga za razvijanje i unapređenje specifičnih veština  pružena su tržišno potrebna znanja  koja će im omogućiti unapređenje socijalne i ekonomeske uključenosti i podizanje kapaciteta neophodnih za razvoj karijere. Ovo bi trebalo da rezultira ekonomskim osnaživanjem – kroz aktivno učešće na tržištu rada – zapošljavanjem i(li) pokretanjem sopstvenog biznisa. Jedan od rezultata uspešno sprovedenih treninga jeste formiranje socijalnog preduzeća “Dobra bašta”, koje je nastalo na osnovu znanja stečenih o proizvodnji organskog voća i povrća. Osim osposobljavanja za konkretne poslove, kao što su plastenička proizvodnja voća i povrća, proizvodnja prirodnih sapuna, dekupaž tehnika i sl., na ovim treninzima polaznicima su obezbeđena znanja neophodna za pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa, kao što su pisanje biznis plana i upravljanje finansijama.