Prerada voća i povrća

Radionica prerade voća, povrća i lekovitog bilja održana je tokom oktobra meseca 2015.godine u prostoru Udruženja žena “Udahni život” iz Stanišića. Na dvodnevnoj radionici žene iz Sombora, Riđice i Stanišića su u cilju potencijalnog pokretanja biznisa, unapredile svoja znanja u vezi sa preradom i sušenjem voća, povrća, te lekovitog bilja.

Obuku iz prerade voća, povrća i lekovitog bilja održala je Ana Kalušević,  istraživač saradnik na poljoprivredmom fakultetu u Beogradu i Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju.

Polaznice radionice su se upoznale  sa principima sakupljanja, čuvanja i sušenja biljaka, kao i sa alternativnim načinima gajenja voća, povrća i pečuraka. Prvi dan obuke bio je posvećen sticanju dodatnih znanja o prerađivačkim kapacitetima različitih vrsta voća i povrća, te  upoznavanju sa procesom proizvodnje sirćeta, marmelade i najkvalitetnijeg voćnog vina.

Praktičan rad bio je predviđen za drugi dan radionice, a polaznice su ga iskoristile kako bi proizvele čeri paradajz u ulju i namaz od nekoliko vrsta paprika. Istog dana, učesnicama obuke je prezentovana zakonska regulativa i standardi koji se odnose na ambalažu i  deklarisanje proizvoda.