Šta se očekuje od konkretnog poslovnog plana?

sta se ocekuje od konkrenog biznis plana1Nakon definisanja poslovne ideje, koja se na osnovu SWOT analize pokazala kao uspešna, sledi jedan od najbitnijih koraka u celokupom procesu realizacije poslovne ideje – izrada Biznis plana. Njegovo kreiranje zahteva vreme i značajne napore u izradi. Međutim, to je neophodno radi izoštravanje poslovne ideje i njene provere u smislu opravdanosti ulaska u određeni biznis.

Biznis plan predstavlja osnovno oruđe preduzetnika, koje je ogledalo pretenzija i veštine konkretnog preduzetnika da upravlja svojim poslovanjem. Osnovna svrha biznis plana je da pomogne preduzetniku da definisane ciljeve poslovanja pretvori u stvarnost uz što manje potresa, iznenađenja i neplaniranih aktivnosti. U tom smislu, biznis plan je svojevrsna mapa puta koja omogućava da se što uspešnije pređe put od početne faze do njene konačne realizacije.

Izradom biznis plana pre svega razrađujete svoju poslovnu ideju, sagledavate ekonomsku opravdanost ulaganja i uverite sebe, kao i potencijalnog finansijera da ste na pravom putu. Cilj nije izrada plana isključivo zvog banke ili određene finasijske institucije. Pre svega je namenjen preduzetniku i njegovom biznisu, a tek onda potencijalnim kreditorima.

Sadržaj poslovnog plana treba da ponudi obrazloženja osnovnih aspekta poslovanja i proračun očekivanih prihoda, rashoda i efekata.

Da bi se dobila šansa za finansijsku podršku, biznis plan mora da:

  • pruži dokaze o tržišnoj orjentaciji projekta – Budući preduzetnik mora imati potpuno jasnu spoznaju o potrebama kupaca. Bizis plan koji stavlja akcenat na opis proizvoda i objašnjenje tehničko-tehnoloških uslova, umesto na to kome je namenjen i kako će ga plasirati, nailazi na „uzdržan“ prijem kod potencijalnih finansijera.
  • ukaže na dokaze o prihvatanju konkretnog programa od strane kupaca – Osim što mora da pruži jasne dokaze o tome ko će kupovati njegov proizvod, odnosno koristiti njegove usluge, prduzetnik treba argumentovano da pokaže i na njihovu platežnu sposobnost.
  • precizno definiše vlasničke odnose unutar preduzeća – Pored jasnog opredeljenja za određenu pravnu formu, postojanje eksluzivnih prava na proizvode kroz patente, autorska prava, trgovačku marku ili licencu, znatno će ojačati pregovaračku poziciju preduzetnika.
  • što preciznije ukaže na finansijsku stranu projekta – Opstanak i poslovni uspeh preduzeća za moguće izvore finansiranja projekta je od interesa u onoj meri u kojoj je nužan da bi omogućio plaćanje kamate i povrat glavnice. Kreditne institucije su zainteresovane da na vreme dobiju svoju kamatu i glavnicu. Za njih uspeh konkretnog poduhvata može zbačiti mogućnost za odobravanje novih, dodatnih zajmova, kao i povećanu sigurnost za ranije preduzete obaveze. Većina „novorođenih“ biznisa ne donosi profit odmah, pa je početni kapital potrebno obezbediti na osnovu nekog drugog izvora.
  • svoje prognoze bazira na realnim pretpostavkama – Projekcija rasta i razvoja treba podržati što čvršćim argumentima gde god je to moguće. Za budućeg preduzetnika od velike koristi može biti spoznaja da se finansijeri u toku jedne godine susreću sa vrlo velikim brojem kreditnih zahtvea i da su ujedno njihova sredstva uložena u mnoge poslovne poduhvate, u različitim privrednim sektorima. To znači da oni već imaju uvid u postignute finansijske rezultate i tržišni položaj svakog pojedinačnog projekta kojeg su podržali, pa samim tim i mogućnost da porede planske veličine sa ostvarenim.

Izvor: www.preduzetnickiservis.rs