Regrutacija kandidata i kako napraviti oglas za posao

personal-791363_1920Želja i cilj svake kompanije je da za slobodna radna mesta privuče kandidate koji poseduju potrebna znanja, veštine, sposobnosti i osobine kako bi obavljanje poslovnih aktivnosti bilo uspešno.

Procesom regrutacije nastojimo osigurati što veći broj kvalitetnih prijava za oglašeno slobodno radno mesto kako bismo imali priliku birati najbolje.

Kandidate za slobodno radno mesto možemo tražiti putem oglasa koje može distribuirati na internet portalima, društvenim mrežama, web prezentaciji kompanije, TV i radio stanicama; putem preporuk zaposlenih, dobavljača, kupaca ili drugih saradnika kompanije; pretragom na profesionalnim društvenim mrežama, učešćem na promotivnim događajima poput sajmova i sl.

Svakako prilikom oglašavanja nije dovoljno samo napisati da nam je neophodan poslovni sekretar, već oglas pored osnovne funkcije da treba privući što veći broj kandidata treba i da odbije one koji nisu kvalifikovani. Ukoliko ste uradili sistematizaciju i analizu radnih mesta sastavljanje oglasa će biti više nego jednostavno, jer on predstavlja skraćenu verziju analize randog mesta i treba da sadrži:

  • Informacije o kompaniji – dve do tri rečenice čime se kompanija bavi
  • Naslov – u kojem je naveden naziv radne pozicije
  • Informacije o poslu – ovde se navode osnovne dužnosti i zadaci radnog mesta
  • Kvalifikacije i uslovi zapošljavanja – naglasite nivo obrazovanja, radno iskustvo i specifične veštine i znanja koja su potrebna
  • Kako i do kada se prijaviti na konkurs – naglasiti na koji način se dostavlja radna biografija i koji je krajnji rok.

Učinite da način prijavljivanja bude što jednostavniji. Što je prijavna procedura komplikovanija to dobijate manje biografija.

 Piše: Uglješa Atanacković, vlasnik agencije za ljudske resurse HR Road