Agencija ROAD HR je počela sa radom 2011. godine kao agencija koja je fokusirana na rezultate i promene koje klijenti ostvaruju dugoročno, vodeći računa o korporativnom i individualnom razvoju.
Cilj im je da kroz treninge, edukacije, coaching i savetovanje stvore podsticajno organizaciono okruženje u kojem se svaki pojedinac razvija i ostvaruje puni potencijal. Posebnu pažnju u svom radu posvećuju saradnji sa malim i srednjim preduzećima, koje rade na razvoju funkcije ljudskih resursa.