EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, transakcijskim i savetodavnim uslugama, prisutan u više od 150 zemalja sveta i sa preko 210 hiljada zaposlenih.

Globalni potencijal  kompanije EY omogućava joj da klijentima obezbedi proveren kvalitet  profesionalnih usluga, a mladima izazovno radno okruženje.
Kompanija EY veruje da se pravi lideri ne rađaju – već  grade i, upravo iz tog razloga, posebnu pažnju posvećuje profesionalnom usavršavanju mladih.