Bio Idea sapuni svoj udeo u razvoju socijalnog poduzetništva ostvaruje realizovanjem radioničkih obuka za proizvodnju ručno rađenih sapuna. Radionice su zamišljene kao slobodan (besplatan) transfer znanja i veština ljudima koji pripadaju marginizovanim grupama usled godina starosti, pola ili nedostatka iskustva. Cilj obuka je stvaranje mreže malih radionica za izradu bio sapuna, sa ujednačenim tehnološkim procesima koji daju visoko kvalitetan proizvod koji omogućava konkurentnost na tržištu i opstanak. Udruživanje radi održanja mreže zasniva  se na zadružnom odnosu ili na principima besplatne franšize.