88 Rooms koncept je vizija gostoprimstva i rezultat nadahnutog rada mladog i kreativnog tima inspirisanog nesputanim beogradskim duhom. Vođeni individualnošću, obraćaju se svima koji umesto hladnog luksuza radije biraju topao, prijateljski ambijent, a umesto stroge uniformnosti nenametljivi profesionalizam.

88 koncept baziran je na osnovama modernog hotelijerstva, a vođen know- how principima priznate i višestruko nagrađivane kompanije MK Mountain Resort, jedne od vodećih u hotelijerskoj branši u regionu.
Kontakt: e-mail: info@88rooms.com;  telefon:  011 4119088; www.88rooms.com