Predstavljanje projekta „ONAsnaživanje” i somborske „Dobre bašte”

Vest 2

Sombor, 8. maj 2015.  U Somboru je danas u prisustvu najviših zvanica, uključujući i potpredsednicu Vlade Srbije Zoranu Mihajlović i predsednika Upravnog odbora Fonda B92 Verana Matića predstavljen pilot projekat  „ONAsnaživanje“, koji u somborskoj sigurnoj kući na inovativan način doprinosi rešavanju pitanja ekonomske samostalnosti žena.

Ujedno, obeležen je početak funkcionisanja socijalnog preduzeća „Dobra bašta“, kao nova berba povrća odgajenog na principima organske proizvode.

U okviru somborske sigurne kuće, uz podršku UNTF (UN Trust Fund to End Violence Against Women), uvodena je nova usluga – ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje. U tom cilju osnovana je „Dobra bašta“, socijalno preduzeće koje će se baviti proizvodnjom povrća po organskim principima. Plastenici „Dobre bašte“ predstavljaju svojevrstan trening centar organske proizvodnje za žene koje odluče da se bave ovom vrstom proizvodnje. Za ostale korisnice kod kojih postoji potreba za ekonomskim osnaživanjem, organizovaće se niz specifičnih treninga koji mogu da im pomognu u njihovom samozapošljavanju. Profit „Dobre bašte“ trajno će se koristiti za finansiranje nove usluge sigurne kuće. Ideja je da se omogući i kontinuirana ponuda treninga za šticenice kuće i druge korisnice Centra za socijalni rad za ekonomsko osnaživanje/osamostaljivanje kako bi izašle iz kruga fizičkog ili ekonomskog nasilja i/ili samo iz siromaštva, pokrenule svoje male biznise, bilo da su to bašte koje ce se umrežiti i koristiti prodajnu mrežu “Dobre bašte”, bilo da je kakav drugi mali biznis u pitanju.

Stvaranje ekonomskih šansi za žene koje su preživele nasilje je često ključni faktor trajnog izlaska iz situacije nasilja. Važno je da uz adekvatnu sistemsku podršku stvore sebi nov život i šanse za sebe i svoju decu. Dobra bašta je i trening centar za ekonomski zavisne žene u kom mogu da nauče principe socijalnog preduzetništva, kao i organske proizvodnje, i to uz podršku Pokrajinske poljoprivredne stručne službe, odnosno prof. dr Branke Lazić.

Značaj „Dobre bašte“ leži i u činjenici da će se njen profit trajno koristiti za dalje finansiranje ove nove usluge sigurne kuće. Bašta je već imala jednu sadnju i berbu (salate i luka) i Somborci su imali prilike da kupe povrće proizvedeno po organskim principima na somborskoj zelenoj pijaci “U lancima”, gde se nalazi stalna tezga “Dobre bašte”.

– Jedna od tri sigurne kuće biće izgrađena na severoistoku Vojvodine i po jedna na istoku i zapadu Srbije, u narednom periodu. Ti projekti su, već ušli u akcioni plan Koordinacionog tela za ovu godinu. Najvažije je da se žene, žrtve porodičnog nasilja, tokom boravka u sigurnim kućama osnaže kako bi mogle da nastave normalan život u budućnosti. Mogu da najavim i da će u toku ove godine biti uveden i SOS telefon za osobe žrtve porodičnog nasilja. U prethodnom periodu, realizacijom projekta sigurnih kuća mnogo više su se bavili fondovi, poput Fonda B92, koji je pomogao izgradnju Sigurne kuće u Somboru, nego država.  Ali to će se promeniti. Ubuduće ćemo raditi zajedno i država će pomoći realizaciju projekata sigurnih kuća, rekla je ovom prilikom Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije.

– Onasnaživanje je, na svaki način, inovativni projekat. Prvi rezultati projekta su ohrabrujući. Naša ideja je da projekat proširimo na sve sigurne kuće i tako sistemski i dugoročno pomognemo ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje, izjavio je Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92.

Projekat Fonda B92 “Onasnaživanje” započeo je u decembru 2013. i trajaće do kraja novembra 2015. godine. Sprovodi se u partnerstvu Fonda B92, Centra za socijalni rad Sombor i Smart Kolektiva. Finansiran je od strane Ujedinjenih nacija kroz UN Trust Fund i UN Women program, a veliku podršku projektu dali su grad Sombor, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji je i finansirao samu izgradnju sigurne kuće u Somboru pre pet godina. Suosnivači udruženja Dobra bašta su, pored Fonda B92, su dva somborska udruženja: Udruženje žena “Udahni zivot” i Udruženje građana “Somborska inicijativa”.