Početak biznis planiranja u Pančevu

radionica

U okviru projekta ONAsnaživanje u petak, 7. septembra u prostorijama kompanije Iteccion u Pančevu održana je prva u nizu radionica na temu BIZNIS PLANRANJA, koju je vodila Vesna Rašković Depalov, ekspertkinja sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti strateškog menadžmenta, marketinga i biznis planiranja. Treninge su pohađale žene iz lokalnih udruženja, kao i one iz socijalnog ugroženih kategorija, te žene koje su preživele nasilje u porodici, odnosno žene koje imaju ideje za pokretanje sopstvenog biznisa.
Na prvoj radionici učesnice su razmatrale tržišni potencijal svojih poslovnih ideja, i upoznale se sa glavnim elementima biznis modela na osnovu kog će svoje ideje dalje razrađivati. Pored toga, učesnice su naučile kako da jasno definišu svoje potencijalne kupce, kao i resurse, aktivnosti i partnere neohodne za dugoročno funkcionisanje biznisa.
Pored ove radionice, u periodu od septembra do kraja oktobra, planirane su su još dve radionice biznis planiranja na kojima će se detaljnije obraditi svi segmenti biznis planiranja, u tokom kojih će učesnice imati priliku da se konsultuju sa ekspertima i dobiju stručnu podršku u izradi svojih individualnih biznis planova.
Nakon završetka radionica, u okviru projekta biće raspisan konkurs za izbor 5 najboljih biznis ideja koje će dobiti nepovratnu pomoć u iznosu do 250.000 dinara. Učesnice radionica će moći samostalno ili u okviru svojih udruženja da konkurišu za finansijsku podršku za pokretanje biznisa i time obezbede početna sredstva za kupovinu neophodnih resursa (opreme, materijala itd), i time pokrenu svoje male biznise.
Realizovan trening jedan je u nizu obuka koje se realizuju u okviru projekta „ONAsnaživanje“, a čiji je cilj uspostavljanje održivog servisa ekonomskog osnaživanja žena.  Ključnu podršku u uspostavljanju ove nove usluge u Pančevu  čine stručne radnice Sigurne kuće Pančevo koje su svojom stručnošću, podrškom i zalaganjem omogućile uspešnu realizaciju i ovog treninga.
Osnovni cilj edukacija koje se organizuju u okviru projekta jeste da žene steknu nova znanja i veštine koje će im pomoći na putu ekonomskog osnaživanja, a koje će moći aktivno da primene u radu socijalnog preduzeća u Pančevu koje je formirano u sklopu projekta ONAsnaživanje, kao i u radu njihovih postojećih udruženja.
U narednom periodu radionice biznis planiranja biće održane i u Sremskoj Mitrovici, gde će takođe biti raspisan konkurs za 5 najboljih biznis ideja.
Poreg segmenta biznis planiranja, u okviru projekta ONAsnaživanje u Pančevu i Sremskoj Mitrovici organizuju se i radionice specifičnih veština poput šivenja, tkanja, prerade voća itd, ali takođe i treninzi socijalnih i motivacionih veština kao  na primer trening prezentacionih veština. Svi treninzi su namenjeni ženama koje su posredstvom centara za socijalni rad, sigurnih kuća  i lokalnih ženskih udruženja uključene ili će se u narednom periodu uključiti u ovaj projekat.
ONAsnaživanje sprovodi Fond B92 u partnerstvu sa SMART kolektivom i socijalnim preduzećem Dobra bašta, a  zahvaljujući finansijskoj podršci i poverenju Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.
ONAsnaživanje se realizuje u saradnji sa gradskim upravama Pančeva i Sremske Mitrovice, lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokalnim udruženjima žena.