Pitanja pre započinjanja poslovanja

pitanje pre zapocinjanja poslovanjaU postupku istraživanja jakih i slabih tačaka treba potražiti odgovore na pitanja koja se tiču najvažnijih faktora budućeg poslovanja. Postavljaju se osnovna pitanja.

– Da li mogu da obavljam sve glavne funkcije u budućem poslu:

* vlasnika,

* menadžera,

* radnika,

* tehnologa?

– Ako ne, da li mogu da pronađem odgovarajućeg menadžera, radnike i tehnologa?

– Šta znam o tržištu?

– Da li je lokalno ili šire?

– Ko su potencijalni kupci?

– Ko čini konkurenciju?

– Šta su moje prednosti?

– Kakva su kretanja na tržištu?

– Da li mogu da obezbedim sirovine?

– Kakva je tehnologija proizvodnje?

– Kako će izgledati proces proizvodnje od prve do poslednje faze?

– Koliki će biti obim proizvodnje?

– Koju opremu posedujem i da li mogu da nabavim nedostajuću?

– Da li posedujem objekat gde ću raditi, da li ga mogu iznajmiti ili izgraditi?

– Da li poznajem finansijski aspekt posla?

– Koliko treba da uložim u posao?

– Kako ću obezbediti potrebna sredstva?

– Kako će lokacija objekta uticati na troškove transporta sirovina i gotovih proizvoda?

– Kakav je odnos proizvodne cene i cene sirovina?

– Da li se može očekivati profitno poslovanje?

Rezultati ove analize pokazaće preduzetniku početnu šansu za uspeh poslovne ideje i olakšati izbor optimalne varijante između više ideja. Mogući ishodi su dalja razrada odabrane ideje kroz poslovni plan, eliminisanje ideja koje nemaju profitni potencijal i šansu za realizaciju i pronalaženje drugih poslovnih ideja.

Da bi se izbegao čest uzrok poteškoća koje mogu nastati, potrebno je pažljivo analizirati tržište i tržišne potencijale. Bez temeljnog i potpunog razumevanja tržišta i konkurencije, budući preduzetnik neće biti u poziciji da ubedi partnere, bankare, investitore, zainteresovane ulagače ili članove porodice, da su njihove projekcije tačne, realne i pre svega održive. Odgovor na osnovno pitanje koje čini svaku poslovnu ideju – šta i kako raditi – dolazi sa temelja pravilne procene dva vrlo važna faktora: ciljnog tržišta i konkurencije. Da biste pobudili potrošače da kupuju vaš proizvd morate im dati razloge. Svako tržište je vrlo složeno, dinamično i sačinjeno od potpuno različitih tipova potrošača/korisnika. Jedan od osnovnih i ujedno vitalnih načina da uspete u svom biznisu, da budite informisani i u mogućnosti da procenite i eksperimentišete je, da istražite tržište. Istraživanje tržišta je aktivnost koja započinje momentom kreiranja ideje i ne završava se činom registracije preduzeća i otpočinjanjem posla. Ono je sastavni i neodvojivi deo vašeg biznisa, kao i ključni deo biznis plana.

Izvor: www.preduzetnickiservis.com