Otvaranje poslovnog računa u banci

otvaranje bankovnog racunaPrvo treba izabrati banku koja najviše odgovara potrebama. Stvari koje treba imati na umu prilikom izbora banke su:

 • Tarifnik (visina provizije za plaćanje);
 • Lokacija (udaljenost od obavljanja od posla, jer hteli ne hteli biće više slučajeva kada ćete ići do ekspoziture banke gde ste otvorili račun);
 • Elektronsko bankarstvo (kod gotovo svih banaka jeftinije je plaćati putem elektronskog bankarstva; kod nekih banaka je besplatno, a negde se plaća godišnja članarina, postoji više sistema za elektronsko bankarstvo, neki su pogodni samo za one koji imaju stalnu vezu sa internetom, dok drugi omogućavaju i lokalni rad);
 • Krediti (često je lakše uzeti kredit kao firma nego kao pojedinac; banke po pravilu daju prednost, pri oceni kreditne sposobnosti, stalnim mušterijama, pa stoga nije loše graditi dobru reputaciju kod banke kod koje nameravamo da uzmemo kredit);
 • Platne kartice (postoje debitne i kreditne platne kartice i za firme; debitne platne kartice su vezane direktno za račun u banci i pogodne su za plaćanje reprezentacije, goriva i sličnih nabavki koje se mogu pravdati kao trošak firme).

Ovde možete pogledati spisak banaka koje posluju u Srbiji.

Nakon što ste se odlučili za banku, da biste otvorili poslovni račun, potrebno je da odete u ekspozitoru sa sledećom dokumentacijom i predmetima:

 • Fotokopija rešenja o upisu u registar privrednih subjekata (original je potrebno poneti na uvid) – ovaj dokument dobili ste prethodno od APR-a;
 • Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju (original na uvid) – ovaj dokument takođe ste dobili od APR-a;
 • Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (VAŽNO: Ovaj dokument donosite samo ukoliko ste prilikom registracije preduzeda dali ovlašdenja prokuristi!);
 • Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje;
 • Pečat preduzetničke radnje.

Po dolasku u banku obratite se službeniku/ci na prvom slobodnom šalteru i tražite da otvorite poslovni račun za Vaše preduzeće. Bankarski službenik će Vam potom dati da popunite sledede formulare:

 • Zahtev za otvaranje računa (formular banke);
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa u dva primerka (formular banke);
 • Karton deponovanih potpisa u tri primerka (formular banke).

Nakon što popunite ove formulare Vaša prijava za dobijanje poslovnog računa je završena. Banka je dužna da u roku od 5 dana donese odluku o otvaranju Vašeg računa. Po isteku roka od 5 radnih dana, pozovite banku i zatražite povratne informacije o statusu Vašeg računa. Sledeći korak jeste odlazak u Poresku upravu i sticanje statusa poreskog obveznika.