Dragica Vasiljević

Mnogo toga sam sagledala ”drugačijim očima” i sagledala sam mnogo više aspekata nego do sada – mislim na započinjanje posla. Shvatila sam da mnoga znanja i veštine koje posedujem nisu podrazumevajuće i da bi trebalo da razmišljam o načinu na koji bih mogla da ih iskoristim u pokretanju nekog biznisa. Treninzi su mi ponekad bili malo naporni, ali sam veoma zadovoljna i zahvalna što sam deo ove priče – ovog projekta.