Marica Jovanović

Iako sam u preduzetništvu 23 godine, uvek sam bila svesna kako je moje znanje nedovoljno. Učenje je bilo pipanje u mraku i gašenje požara. Kroz ove radionice sam dobila smernice za unapređenje svog posla i motivaciju koja mi je u ovom momentu bila neophodna. U nekim stvarima sam uvidela gde grešim, a u drugim sam dobila potvrdu da dobro razmišljam i radim. Nadam se da će se iznaći rešenje kako bi ovaj vid edukacije i dalje bio dostupan kako novim, tako i starijim preduzetnicama.