Danijela Kosjer

Po zanimanju sam konfekcioner i slobodni kreator garderobe. Ova edukacija mi je donela mnogo novih saznanja koja u svetu i svakodnevnom životu ne mogu naučiti. Iako iz zdravstvenih razloga mi je problem da budem uvek koncentrisana, trudila sam se koliko mogu da shvatim i razumem ovu edukaciju.