Na konferenciji o ekonomskom osnaživanju žena  učestvovalo preko  100 predstavnika  ustanova i organizacija

12496323_960279540707069_2770439372395038319_oPrvi dan dvodnevne konferencije pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama održan je danas, 25. februara u Kulturnom centru Rex u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 predstavnika centara za socijalni rad, organizacija koje se bave protiv nasilja prema ženama i ženskih udruženja.

U uvodnom delu dana prisutnima su se obratili i prof. dr Zorana Mihajlović potpredsednica Vlade RS i predsednica koordnacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, zamenica stalne predstavnice UNDP-a Stelijana Nedera i predsednik UO Fonda B92.

Prva sesija je bila posvećena predstavljanju modela projekta i studije slučaja projekta, koju je zajedno sa predstavnicima partnera projekta Centra za socijalni rad Sombor i Smart Kolektivom predstavila direktorka Fond-s B92 Marija Čečen.

Gospođa Čečen je objasnila osnovne i specifične ciljeve projekta i objasnila funkcionisanje nekih od ključnih aktivnosti projekta čiji je zajednički cilj ekonomsko osnaživanje žena.

– Ovaj pilot podrazumeva osnivanje socijalnog preduzeća čija je svrha obezbeđivanje usluge kontinuiranog obrazovanja žena. Uz pomoć edukacije, žene dobijaju priliku da uvećaju svoja znanja, unaprede sposobnosti i kapacitete za posao, te ostvare ekonomsku nezavisnost – navela je Čečen.

U zaključku prezentacije projekta Čečen istakla preporuke iz Studije slučaja projekta za dalju primenu ovog  modela.

– Neke od prioritetnih preporuka za primenu modela projekta između ostalog  su partnerstvo sa lokalnim ženskim organizacijama i značajnija podrška budućim samoodrživim ekonomskim modelima u dužem vremenskom period – navela je direktorka Fonda B92.

Ona je takođe pohvalila zainteresovanost  centara za socijalni rad i organizacija u čijem sastavu su sigurne kuće i njihovo veoma aktivno učešće na konferenciji.

Kada je reč o ekonomskom osnaživanju žena koje su pretprele nasilje, pored razgovora o značaju edukacije, govorilo se i o teškoćama i izazovima koji se  tom prilikom nameću. Koordinatorka Zrenjaniskog edukativnog centra i ekspertkinja angažovana na ovom projektu Radoslava Aralica, kao moderator poslednje sesije  zajedno sa učesnicima panela pokrenula je niz zanimljivih pitanja od toga kako stići do žena koje pripadaju ciljnim grupama i motivisati ih da uđu u programe obuke, do toga koja je uloga nevladinog sektora, kao i centara za socijalni rad i mogu li i u kom obliku oni biti resurs centri.

Organizatori su takođe naveli da se prvi dan konferencije poklapa se sa ovomesečnim Narandžastim danom – koji se obeležava svakog 25. u mesecu i koji simbolizuje zaustavljanje nasilje prema ženama.