Konferencija „Integrisana zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“

glavna-vest-slika-1pasusU Kagujevcu je 15. decembra 2016. godine održana konferencija „Integrisana zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“, koju je organizovao UNDP (Ujedinjene nacije-Program za razvoj) u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i ženskom nevladinom organizacijom „Oaza sigurnosti“ iz Kragujevca. Konferencija je bila namenjena profesionalcima koji se bave prevencijom i zaštitom od nasilja nad ženama iz opština Aranđelovac, Topola, Knić, Lapovo, Rača i Batočina u kojima se razvijaju ili su nedavno potpisani sporazumi o saradnji insitucija na lokalnom nivou za postupanje institucija u slučajevima nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Cilj skupa bio je da se kroz predstavljanje primera dobre prakse i razmenu iskustava između profesionalaca iz različitih opština razmotre mogućnosti implementacije dobrih modela koji bi omogućili efikasniju i delotvorniju prevenciju i zaštitu od nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“, koji sprovode UN agencije – UNDP, UN Women, UNFPA i UNICEF u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom omladine i sporta, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Pokrajinskim sekretarijatom za socijanu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Aktivnosti nacionalnih tela i UN agencija čiji je opšti cilj uspostavljanje rodno osetljivog društvenog i normativnog okruženja u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja prema ženama i deci, predstavile su Ljiljana Lončar ispred Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Maja Branković Đundić (UNDP) i Jovana Ubiparip (UNFPA). Konferencija „Integrisana zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“ deo je projektnih aktivnosti kojima se nastoji unaprediti multisektorska saradnja insitucija na lokalnom nivou radi bolje zaštite žrtava nasilja.

Preko 40 predstavnika centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, lokalnih samouprava i ženskih nevladinih organizacija, upoznato je sa iskustvima i izazovima u saradnji institucija i organizacija u zaštiti od nasilja u porodici koji se više od deset godina sprovode u gradovima Kragujevac i Zrenjanin i koji predstavljaju primere dobre prakse. Koordiniranu zaštitu od nasilja u porodici predstavile su Svetlana Grbo iz Centra za socijalni rad Zrenjanin i Ana Miletić Vučković iz Centra za socijalni rad „Solidarnost“ iz Kragujevca. Imajući u vidu da je nasilje prisutno dugo godina pre nego što se prijavi institucijama, o ulozi specijalizovanih ženskih nevladinih organizacija u informisanju i osnaživanju žrtvi govorila je Mina Mijailović iz „Oaze sigurnosti“, organizacije koja u Kragujevcu pruža pravnu i psihosocijalnu podršku ženama sa iskustvom nasilja i članica je multisektorskog tima za zaštitu od nasilja u porodici.

Poseban deo konferencije bio je posvećen ulozi i mogućnostima lokalne samouprave da podrži multisektorske timove i učestvuje u multisektorskoj zaštiti od nasilja u porodici. Načelnik gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Nikola Ribarić i članica gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović govorili su o uslugama i aktivnostima koje Grad Kragujevac obezbeđuje žrtvama nasilja. Na skupu je posebno naglašeno da je ekonomsko osnaživanje jedan od bitnih elemenata prevencije nasilja i osnaživanja žrtava i da postoji potreba za razvojem adekvatnih programa koji bi se sprovodili na lokalnom nivou sa ovim ciljem. Shodno tome, Marina Ileš je predstavila program osnaživanja žena koje su bile u situaciji nasilja koji se sprovodi kroz dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje žena žrtava nasilja, a koji od 2014. godine sprovodi Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine.

Učesnici skupa istakli su potrebu za uvođenjem preventivnih programa u predškolski sistem i rad sa mladima, naročito kada je u pitanju prevencija i zaštita od digitalnog nasilja, kao i rad sa mladima na osvešćivanju o posledicama preranog stupanja u brak. Takođe je naglašeno da je neophodno obezbediti kontinuiranu edukaciju profesionalaca koji se bave zaštitom od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i nadzorom nad radom institucija, kako bi se obezbedilo da svaki deo sistema zaštite preduzme sve mere da do nasilja ne dođe, odnosno da se nasilje zaustavi.

Izvor: UNDP Srbija