Intervju: Uglješa Atanacković, preduzetnik, konsultant za ljudske resurse, trener, coach, entuzijasta

Uglješa_slika

Uglješa Atanacković je jedan od trenera radionica koje su realizovane u okviru projekta Onasnaživanje, a na treninzima Karijernog onasnaživanja i Veština prodaje imao priliku da svoja znanja i iskustva prenese i na polaznice edukativnog segmenta projekta. U ovom intervjuu pored iskustva u projektu „ONAsnaživanje“, govori i o svom putu ka uspešnom preduzetniku, kao i stanju ženskog preduzetništva u Srbiji.

Da li biste nam rekli nešto više o putu od vizije do Vaše ostvarene ideje?

Kada pričamo o viziji najčešće su to naše mašterije kojima težimo u budućnosti i mnoge poslovne i lične ideje ostanu na tome. Put od vizije do ostvarenja ideje podrazumeva svakodnevno istraživanje mogućnosti za ostvarenje ideje, kontinuirano učenje na tom putu i predan rad. Moj razvojni put podrazumeva višegodišnji rad u nevladinom sektoru (od 18. godine), potom prelazim u privatni sektor gde otkrivam tajne preduzetništva a napuštajući poslednje radno mesto sa 26 godina odlučujem se za samostalni preduzetnički poduhvat. Registrujem se kao najmlađi poslovni konsultant u zemlji dobijajući licencu Ministarstva privrede i registrujući privredno društvo. Od tada do danas iza mene stoji više od 450 sati edukacije i raznih usavršavanja koje sam pohađao i preko 2700 zadovoljnih učesnika treninga i coaching sesija u agenciji koju vodim.

Koliko su ljudski resursi bitni za funkcionisanje jednog preduzeća?

Važnost ljudskih resursa ogleda se direktno u tome što oni utiču na efikasnost jednog preduzeća a samim tim i konkurentsku prednost. Mislim da u današnjem tržišnom ambijentu važnost ljudskih resursa je značajnija nego ikada do sada. Zanemarivanje profesionalnog pristupa u izboru zaposlenih, treninga i motivacije može višestruko nanati štetu kompaniji. Preduzeća koja žele da napreduju sve više shvataju da su razvoj i upravljanje ljudskim resursima ključni faktor uspeha od kojih zavisi profitabilnost preduzeća. Potencijalni klijenti sa kojima sam u kontaktu i koji se plaše ulaganja u ljudske resurse da će isti ti zaposleni brzo otići i neće vratiti investiciju u njih uvek podsećam da razmisle šta će sa istim tim nemotivisanim i neproduktivnim ljudima ukoliko ostanu kod njih, mogu li zamisliti koliku će štetu naneti preduzeću i menadžmentu.

Koliko je teško danas voditi kompaniju?

Henry Fod je rekao „Ako misliš da možeš ili misliš da ne možeš – u pravu si!“ isto važi i za upravljanje kompanijom u današnjem tržišnom ambijentu. Svaki period nosi svoje izazove a na preduzetniku je da pokaže svoju inovativnost i odvažnost u savladavanju svih izazova.

Kakvo je vaše iskustvo učešća u projektu ONAsnaživanje? Šta mislite da je uspeh ovog projekta?

Učešće u projektu ONAsnaživanje je jedno od najlepših konsultantskih i trenerskih iskustava u protekloj poslovnoj godini. Radite posao koji volite, pomažete onima kojima je vaša pomoć u tom trenutku neophodna i osnažujete ih da krenu u „novi život“. Definitivni uspeh ovog projekta je što na inovativan način pristupa direktnim korisnicama kojima je pomoć neophodna još tokom boravka u sigurnoj kući.

Šta biste savetovali onima koji bi da započnu svoj biznis?

Šta god da radite i bilo koji biznis da započinjete zapamtite da preduzetnik radi 24 sata dnevno. Kada započinjete biznis i imate ideju dobro je razradite kroz biznis plan kako bi znali kojim putem idete i gde treba da stignete.

Šta mislite o  ženskom preduzetništvu i ženama preduzetnicama? Kakva su vaša iskustva?

Tema koja je kod nas već duži vremenski period aktuelna, no nažalost još uvek ne postoji adekvatan institucionalni okvir koji će ohrabriti žene da se upuste u preduzetnički poduhvat. Mali broj onih koje se upuste u preduzetnički poduhvat i sa kojima sam bio u kontaktu kao najveće izazove navode teškoće usklađivanja poslovnog i porodičnog života, usled velikog broja obaveza koje su tradicionalnim normama ženama nametnute u našem društvu. Čak i podatak koji sam pronašao u istraživanju koje je realizovano sa ženama koje vode kompanije sa liste Fortune 500 kaže da 26 od 28 njih kao jedan od najvažnijih faktora njihovog uspeha navode podršku porodice.

Imate li neki savet za njih?

Ukoliko volite svoj posao i obavljate ga sa strašću možete biti uspešne, no nikada nemojte zanemariti i finansijske aspekte poslovanja i podceniti svoju ideju, vreme i rad koji ste uložile.

Razgovarala: Natalija Krstić