Elementi radne biografije

elementi radne biografijeBiografija odnosno CV (Curriculum Vitae na latinskom, Resume na engleskom) je danas sastavni deo svake prijave za posao. Vaša biografija je najvažnije oružje kada ste u potrazi za zaposlenjem i vaš prvi kontakt sa poslodavcem.

Važno je da bude dobro napisana kako biste ostavili utisak na poslodavca i obezbedili si poziv na intervju. Biografija ima svrhu da predstavi Vas, Vašu ličnost, obrazovanje, veštine, sposobnosti i radno iskustvo potencijalnom poslodavcu. Morate imati u vidu da se radi o nekome ko Vas ne poznaje i najčešće nema vremena da Vas upozna. Mogući poslodavac često procenjuje sposobnosti kandidata koji aplicira za posao nekoliko sekundi pošto pročita njegovu biografiju. Osobe zadužene za primanje biografija najpre ih samo površno pogledaju (10-20 sekundi), a onda odbace one koje izgledaju neorganizovano ili suviše opširno, a ostale stave u evidenciju. U proseku samo nekoliko od stotinu biografija koje se pošalju poštom rezultiraju pozivom na intervju. Tada se može desiti da i najkvalifikovaniji ljudi budu odbijeni zbog neprikladnih, nejasnih ili predugih biografija. Poslodavci ipak traže biografije i dobra biografija vam obezbeđuje “ulaznicu” na razgovor ili testiranje za posao kod poslodavca.

Biografija treba da vas predstavi u najboljem svetlu, ali na jasan i sažet način. Izbegavajte suviše komplikovane rečenice i suvišne atribute i ne pokušavajte da budete duhoviti. Ne zaboravite da imate samo pet sekundi da pridobijete pažnju poslodavca.

Sastavni delovi svake biografije su:

  • Lični podaci – obavezno ostavite vaše kontakt podatke
  • Radno iskustvo – navdite kompaniju, poziciju na kojoj ste radili, period kada ste radili i kratak opis posla
  • Obrazovanje – navedite naziv fakulteta ili škole, godinu kada ste završili i usmerenje
  • Ostale veštne – znanje rada na računaru, poznavanje jezika, posedovanje vozačke dozvole, licence I sertifikate koje posedujete.

Piše: Uglješa Atanacković, vlasnik agencije za ljudske resurse