Dvodnevne radionice Internet marketinga i Poslovne administracije

ONAsnazivanjeNakon brojnih radionica na kojima su učesnice usavršile veštine komunikacije, prezentacije, prodaje, ali i pisanja biznis planova, u okviru drugog ciklusa projekta „ONAsnaživanje“ nastavlja se edukacija žena sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanje.

Naime, u 23. i 24. januaru u Pančevu, a 28. i 29.  januara u Sremskoj Mitrovici, biće održane dvodnevne radionice Internet marketinga i internet prodaje. Na ovim radionicama, učesnice će imatii priliku da nauče kako kreirati uspešnu internet marketing strategiju, odnosno iskorititi društvene mreže, email komunikaciju i druge platforme za promociju i prodaju proizvoda svojih udruženja ili malih biznisa.
Pored toga, održaće se i radionice koje se tiču poslovne administracije na kojima će se govoriti o osnovama vođenja knjigovodstva, profesionalnim standardima u pisanju poslovnih dokumenata, ali i ostalim aspektima organizacije poslovanja: planiranje i kontrola prihoda kao i saradnja sa bankom (posebno elektronsko i mobilno bankarstvo).  Ove radionice biće održane 28. i 29. januara u  Pančevu, a 04. i 05. februara u Sremskoj Mitrovici.
Drugi ciklus projekta ONAsnaživanje (2017 – 2019) sprovodi se u Pančevu i Sremskoj Mitrovici i usmeren je na ekonomsko jačanje žena iz lokalnih ženskih udruženja, žena koje su preživele nasilje i onih iz socijalno ugroženih kategorija, kao i lokalnih preduzetnica.
ONAsnaživanje se realizuje u saradnji sa gradskim upravama Pančeva i Sremske Mitrovice, lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokalnim udruženjima žena.
Serija radionica u Sremskoj Mitrovici sprovodi se uz podršku Privredne komore Sremskog okruga.
Nosilac projekta je Fond B92 u partnerstvu sa SMART kolektivom i socijalnim preduzećem Dobra bašta, a finansijsku podršku obezbedio je Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.