Dobra bašta

dobra-basta-newDobru baštu čine udruženja „Somborska dobra bašta“ i „Mitrovačka dobra bašta“ koja su nastala u okviru projekta „ONAsnaživanje“ usmerenog na ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, kao i žena iz socijalno ugroženih kategorija.

„Somborska dobra bašta“ osnovana je 2015. godine, a primarna delatnost ovog udruženja smeštenog u Stanišiću nadomak Sombora je plastenička proizvodnja organskog čeri paradajza visokog kvaliteta koji je zasađen i uzgaja se po posebnim principima kako bi se izbeglo korišćenje veštačkih sredstava. Model projekta podrazumeva da se  uz pomoć profita ostvarenog putem prodaje proizvoda povratno ulaže u obrazovanje žena kroz razne vidove treninga, obuka i radioniica.

Pored proizvodne delatnosti, glavni ciljevi i misija „Somborske dobre bašte“ su promocija i unapređenje socijalnog preduzetništva na teritoriji Zapadne Bačke, kao i prevencija i borba protiv nasilja prema ženama kroz proces obrazovanja koji je ključan za ekonomsko osamostaljivanje žena.

Pored „Fonda B92“, koji je nosilac projekta „ONAsnaživanje“, osnivači „Somborske dobre bašte“ su Udruženje žena „Udahni život“ iz Stanišića i Udruženje građana „Somborska inicijativa“ iz Sombora.  

Po uzoru na uspešan model ekonomskog osnaživanja koji se od 2015. sprovodi u Somboru, sa istom idejom, 2018. godine osniva se Udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ sa ciljem da se pređašnja dobra praksa aplicira i kroz novo socijalno preduzeće u Sremskoj Mitrovici. „Mitrovačka dobra bašta“ fokusirana je na proizvodnju proizvoda od voća i povrća na tradicionalan način i bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera, bez aroma, aditiva i konzervansa. Džemovi, sokovi i kašice, prave se od pažljivo gajenog i biranog voća, u kućnim uslovima, od strane i pod kontrolom iskusnih domaćica. Proizvodnja takođe ima širu društveno odgovornu misiju i tarapeutsku ulogu jer u proizvodnji učestvuju štićenice i bivše štićenice Sigurne kuće, žene iz lokalnih udruženja i pripadnice socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Na ovaj način žene imaju priliku da se ekonomski osnaže, udruže i međusobno pruže podršku jedne drugima za dalji rast, razvoj i osnaživanje.

Profit oba preduzeća trajno će se koristiti za ekonomsko jačanje žena kroz proces obrazovanja koji će im pomoći da osnažene novim znanjima i veštinama budu ekonomski nezavisne i konkurente na tržištu rada.

Osnivači Udruženja „Mitrovačka dobra bašta“ su „Fond B92“, udruženja „Dobro udruženje“ i „Somborska dobra bašta“.