“Dobra bašta” nagrađena na Forumu socijalnih inovacija

03

Na pičing forumu Smart Akademije koji je organizovan u petak 22. aprila u okviru Regionalnog foruma socijalnih inovacija, Udruženje “Dobra bašta” osvojilo je čak dve nagrade! Nagradu žirija dobilo je ukupno 6 organizacija, dok je “Dobra bašta” pored ove nagrade, dobila  i nagradu publike. Ukupan iznos kojim je “Dobra bašta” nagrađena je 445.000 dinara, što je i najveći iznos koji je neka organizacija mogla da dobije na Forumu.

 Dobra bašta je socijalno preduzeće/udruženje osnovano  u aprilu 2015. godine u Somboru, a u okviru projekta Fonda B92 ONAsnaživanjekoji je finansiran od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama. Projekat je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje. Udruženje je osnovano sa namerom da putem plasteničke proizvodnje povrća obezbedi sredstva za unapređenje obrazovanja, ekonomskog osnaživanja i osamostaljivanja žena i to naročito žena koje su preživele nasilje ili pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Poslovnu ideju  – formiranje mreže proizvođačica okupljenih oko „Dobre bašte“ kroz nabavku plastenika za žene koje bi se bavile organskom proizvodnjom, na  Forumu socijalnih inovacija predstavila je menažerka Udruženja Dalida Macura koja je istakla da će proširenjem svojih proizvodnih kapaciteta,  „Dobra bašta“  postati samoodrživa.

Pri izboru najboljih socio-preduzetničkih inicijativa kojima su dodeljena sredstva, kriterijumi žirja bili su: održivost (koliko ideja doprinosi većoj održivosti organizacije i održivijem načinu rešavanja problema kojim se organizacija bavi), efektivnost ideje  (na koji način predložena ideja doprinosi rešenju problema) i inovativnost (različitost u odnosu na već postojeće inicijative).

Forum socijalnih inovacija koji već treću godinu za redom organizuje Smart Kolektiv,  posvećen je  inovativnim rešenjima za društvene izazove, sa posebnim fokusom na teme kao što su osnaživanje OCD i socijalnih preduzeća. Ukupan budžet za nagrade u iznosu od 2.220.000 dinara obezbedio je USAID Srbija.