Čemu služi sistematizacija radnih mesta?

cemu sluzi sistematizacija radnih mestaVeliki broj mikro i malih preduzeća funkcionišu po principu „svi rade sve“ što u praksi znači da posao obavlja zaposleni koji u datom trenutku ima najmanje obaveza ili ima sklonosti ka određenoj oblasti poslovanja. Potpuno je razumljivo da ovakav sistem funkcioniše u mikro preduzećima koja su novoosnovana i razvijaju svoje poslovanje.

Sisitematizacija radnih mesta je strateški dokument koji u samom poslovanju nema vidljiv povrat investicije uloženog vremena, znanja i novca za njenu izradu. Često u kompanijama vidimo da je dokument izrađen po principu zakonske forme i da niko ne prepoznaje njegovu važnost u kompaniji.

Izradom sistematizacije i analize posla sa lakoćom će vam omogućiti da:

 • Kreirate oglas za slobodno radno mesto,
 • Napravite izbor novih radnika,
 • Ocenite rad trenutno zaposlenih,
 • Napravite sistematičnu kartu iz koje ćete videti veze između zadataka pojedinih radnih mesta.

Analiza radnog mesta pruža vam odgovore na sledeća pitanja:

 • Koji su glavni zadaci osobe koja radi na tom radnom mestu?
 • U kakvom okruženju se obavlja posao, postoje li neki rizici kojima je osoba izložena na tom radnom mestu?
 • Koje osobine, veštine i znanja treba imati osoba da bi uspešno obavljala taj posao?
 • Sa kim komunicira, kome podnosi izveštaje o svom radu i na koji način?

Kada krenete u izradu analize radnog mesta i pristupite sistematizaciji radnih mesta u organizaciji definišite:

 • Šta se radi, kako se radi i zašto se radi? Primer. Nadgelda i popravlja opremu svakodnevno
 • Koji se materijali, oprema, oruđa koriste u radu? Primer. Zaposleni koristi alat (srafciger, klešta i sl.) i električne aparate (bušilicu, brusilicu i sl.) u svom radu.
 • Koje se metode i procedure koriste u procesu rada?
 • Koje su kritične tačke rada, odnosno na kojim radnim zadacima nije dozvoljeno praviti greške.

 

Piše: Uglješa Atanacković, vlasnik agencije za ljudske resurse HR Road